Provident Polska z najnowszym raportem zrównoważonego rozwoju

20 września 2022

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident Polska po raz piąty opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju, przygotowywany cyklicznie co 2 lata. Tegoroczny dokument oprócz informacji na temat działań składających się na ESG obejmuje również podsumowanie 25 lat rynku pożyczkowego w Polsce.

„Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2020-2021 Provident Polska. Building a better world through financial inclusion” wskazuje działania spółki na rzecz lokalnych społeczności, procesów zarządzania i ładu korporacyjnego oraz podsumowuje najważniejsze tematy, m.in.: odpowiedzialne pożyczanie, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, zaangażowanie społeczne i wsparcie beneficjentów oraz ograniczanie wpływu na środowisko.

– Przez minione 25 lat wiele zmieniło się na rynku pożyczkowym. Potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy ciągle ewoluują. Ostatnie dwa lata upłynęły nam pod znakiem pandemii COVID-19. To nowe dla wszystkich doświadczenie wpłynęło również na otoczenie biznesowe, w tym na branżę pożyczkową i spowodowało przyspieszenie digitalizacji usług oraz wzrost liczby transakcji bezgotówkowych. Dla firm był to czas szczególny. Oprócz wprowadzenia pracy zdalnej i ograniczenia kontaktów międzyludzkich, pracodawcy stanęli przed wyzwaniem jak zadbać o zdrowie pracowników – nie tylko to fizyczne, ale i psychiczne – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezeska Provident Polska.

Odpowiadanie na potrzeby interesariuszy

Istotnym elementem realizacji strategii spółki jest wspieranie różnorodności, która jest wdrażana za pomocą polityki Równych Szans. Organizacja wspomaga również pracowników i doradców klienta w działaniach na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, kierując do nich odpowiednie programy (Less waste” i „Piątka dla Planety”). Provident od lat prowadzi również działania skierowane do lokalnych społeczności. Spośród nich, najdłużej realizowany jest program wolontariatu pracowniczego „Tak Pomagam!” (2006 rok). W tym czasie pracownicy zrealizowali 500 projektów o wartości 2 mln złotych. Tylko w 2021 roku przeznaczyli 1350 godzin na wolontariat, a pomoc trafiła do ponad 770 tys. beneficjentów. Nowym projektem realizowanym przez firmę w 2022 roku jest „Dom Matki”. Inicjatywa  wspiera kobiety w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek na warszawskiej Białołęce, oprócz schronienia, oferuje kobietom pomoc psychologiczną oraz zawodową. W remont placówki włączyło się aż 70 wolontariuszy z organizacji. Od początku maja w „Domu Matki” pomoc znalazły obywatelki Ukrainy z dziećmi, natomiast po zakończeniu konfliktu dom będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących kobiet.

Environment, Social, Governance

Raport został podzielony na trzy części składające się na obszary ESG (Environment, Social, Governance), a opisywanym w raporcie działaniom przyporządkowane zostały określone cele zrównoważonego rozwoju.

– Coraz większą wagę przykładamy do troski o środowisko, a także do procesów zarządzania i ładu korporacyjnego. Wszystkie opisane w raporcie elementy składają się na organizację rozwijającą się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Naszą uwagę zwracamy zwłaszcza na drugi z obszarów, czyli S (social). Realizujemy działania na rzecz odpowiedzialnego pożyczania, co wiąże się także z wyznaczaniem wysokich standardów etycznych dla całej branży i edukacji klientów – zaznacza Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Dyrektor ds. Corporate Affairs Członek Zarządu Provident Polska.

„Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2020-2021 Provident Polska. Building a better world through financial inclusion” został przygotowany zgodnie ze Standardami Global Reporting Initiative na poziomie zgodności Core.

Pobierz Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2020-2021 Provident Polska. Building a better world through financial inclusion

Źródło: inf. pras.