Provident Polska z Certyfikatem ISO 45001

4 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Pracownicy są dla Provident Polska największym kapitałem, a ich bezpieczeństwo i komfort pracy jest priorytetem dla firmy. Niedawny audyt potwierdził, że lider rynku pożyczkowego w Polsce spełnia najbardziej aktualny standard ISO 45001, który określa wymagania dotyczące efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Standard ISO 45001 to nowa międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania BHP opublikowana w 2018 r. Jej celem jest redukcja wypadków i chorób zawodowych, a także promowanie i ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego. Certyfikat potwierdzający spełnienie tej normy to wizytówka rzetelnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Wdrożenie normy ISO 45001 pomaga tworzyć kulturę bezpiecznej pracy. Dzięki temu firma może identyfikować i mitygować zagrożenia, zmniejszać liczbę wypadków przy pracy i ich następstw, angażować i motywować pracowników dzięki bezpieczniejszym warunkom pracy oraz potwierdzać zgodność z wymaganiami klientów i dostawców.

– Jako organizacja posiadająca certyfikat OHSAS 18001, mieliśmy trzy lata na dostosowanie się do nowej normy i niezwłocznie podjęliśmy odpowiednie starania w tym kierunku. Dzięki temu już w styczniu 2020 roku audyt certyfikujący potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zawodowym wdrożonego przez Provident Polska ze Standardem ISO 45001 – podkreśla Jacek Krawczyński, Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy w Provident Polska. – Nowy System sprawdził się w praktyce podczas pandemii koronawirusa. Uporządkowane podejście do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, doradców klienta i klientów oraz skuteczne zarządzanie kryzysowe pozwoliły Provident Polska bezpiecznie przetrwać najtrudniejszy pandemiczny czas, co potwierdził kolejny audyt – dodaje Jacek Krawczyński.

Od początku pandemii Provident wdrożył wiele wszechstronnych inicjatyw dotyczących fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na poziomie globalnym wprowadzono Care Plan, w ramach którego pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony, a ich miejsca pracy zostały przystosowane do nowych warunków. Zapewniono także pomoc psychologiczną oraz infolinię, by pomóc pracownikom z wyzwaniami, jakie stawia praca w reżimie epidemicznym.

W bieżącym roku marcowy audyt nadzoru potwierdził zgodność Systemu Provident Polska z normą, a audytorzy bardzo pozytywnie ocenili wkład i troskę firmy zarówno o pracowników i współpracowników jak też doradców i ich klientów.

– Nasze dalsze plany to ciągłe doskonalenie metod identyfikowania zagrożeń z punktu widzenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Chcemy zwracać jeszcze większą uwagę na ryzyka psychologiczne związane z rozluźnieniem bezpośrednich więzi społecznych, które może wywołać długotrwała praca zdalna – podkreśla Jacek Krawczyński. – Tu na pewno wspomoże nas nowy standard będący jeszcze w fazie projektowania. ISO 45003 to pierwsza globalna norma zawierająca praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania zdrowiem psychicznym w miejscu pracy – dodaje.

źródło: mat. pras.