Provident Polska wyróżniony Etyczną Firmą 2014

13 marca 2015

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident Polska otrzymał nagrodę Etyczna Firma przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu. W konkursie wyróżniane są firmy o najwyższym wskaźniku odpowiedzialności i kultury organizacyjnej.

W ramach konkursu wyłonione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy  i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości wyróżniające się w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Czym jest etyka? To robienie właściwych rzeczy nawet wtedy, gdy wiesz, że nikt nie patrzy. Odnosi się to do relacji z klientami, współpracownikami i partnerami biznesowymi. Słowem do wszystkich – mówi David Parkinson, Prezes Zarządu Provident Polska. Przyznany tytuł jest niezależnym potwierdzeniem, że to w co wierzymy w Providencie, także dla innych jest zgodne z najwyższymi standardami. Jest dowodem, że prowadzimy etyczny biznes, działając w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są szacunek, odpowiedzialność i rzetelność – dodaje.

Firmy starające się o tytuł „Etycznej Firmy” musiały pomyślnie przejść analizę prowadzonej działalności i procesów organizacyjnych, które odnosiły się  m.in. do struktury programu zarządzania etyką w firmie, nadzoru najwyższej kadry kierowniczej, ładu korporacyjnego, reputacji, czy przywództwa. W pierwszym etapie przedsiębiorstwo dokonywało samooceny poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie organizatora. Następnie odpowiedzi udzielone w ankiecie przez uczestników Konkursu zostały przeanalizowane przez partnera merytorycznego PwC. Ważnym elementem oceny Providenta okazał się raport i strategia CSR – pierwszy tego typu dokument na rynku pozabankowym.

Będąc codzinnie blisko przedsiębiorców widzimy potrzebę promowania i wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich firm. Poprzez konkurs chcemy wyróżnić najlepsze praktyki, a także zwrócić uwagę polskich przedsiębiorców oraz opinii publicznej na istotę realizacji zasad etycznych w działalności biznesowej – mówi Tomasz Siemieniec, Redaktor Naczelny „Pulsu Biznesu”.

Provident dzień przed otrzymaniem nagrody jako pierwsza firma sektora finansowego, została sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy i tym samym poddaje swoje reklamy pod ocenę Rady Reklamy. Efektem współpracy będzie również kodeks, który nakreśli reguły przekazów reklamowych produktów finansowych.

Jako lider branży pozabankowej jesteśmy zobowiązani, aby wyznaczać standardy dla całego sektora finansowego – podkreśla David Parkinson.

Celem konkursu „Etyczna firma” jest wyróżnienie firm systemowo prowadzących działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości, wykazujących największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo konkurs pełni rolę edukacyjną poprzez wskazanie obszarów, w których można podejmować działania związane z promowaniem i egzekwowaniem etycznych postaw w organizacji.