Provident Polska pomaga od 25 lat

15 czerwca 2022

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Centrum Wolontariatu uhonorowało Provident Polska za „25 lat nieustających działań wolontariackich w Polsce”. Nagrodzona firma w tym roku obchodzi 25-lecie działalności.

Provident Polska od początku działalności w Polsce prowadzi działania wolontariackie, w które angażują się pracownicy Providenta oraz współpracujący z firmą doradcy klienta. Na początku Provident realizował program „Trampolina”, w ramach którego przekazywał szkołom sprzęt sportowy. Od 2006 r. w firmie działa inicjatywa „Tak! Pomagam” – program wolontariatu pracowniczego, a od 2017 r. wolontariuszom przysługuje jeden płatny wolny dzień na realizację projektów społecznych. To zaangażowanie docenił wieloletni partner merytoryczny programu, Centrum Wolontariatu, przyznając Provident Polska nagrodę.

– W tym roku Provident obchodzi ćwierćwiecze swojej działalności. Działalności nie tylko biznesowej, ale i społecznej. I tę drugą postanowiliśmy symbolicznie uhonorować. Jako Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu wspierające społeczną odpowiedzialność biznesu i wolontariat pracowniczy bardzo cenimy sobie współpracę z firmą oraz z jej wolontariuszami. To co warte podkreślenia, wyróżnienia i nagrodzenia to nie tylko sam fakt bogatej tradycji działań społecznych i umożliwienia pracownikom i doradcom podejmowania różnych działań, to nie tylko profesjonalny program grantowy, cieszący się olbrzymim zainteresowaniem, ale to również, a może nawet przede wszystkim, stworzenie środowiska pracy, którego wolontariat jest naturalną częścią. Firmowi wolontariusze docierają z pomocą do wielu miejsc w całym kraju. Ich pomysły na wolontariat pokazują znajomość potrzeb lokalnych i odwagę do pójścia często w miejsca trudne i wymagające. Bardzo się cieszymy z tego jubileuszu i życzymy kolejnych lat satysfakcji i rozwoju na polu wolontariatu pracowniczego! – mówi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, prezes Centrum Wolontariatu.

W ramach programu „Tak! Pomagam”, wolontariusze realizują projekty własnego pomysłu. Na początku każdej edycji rada programu wybiera i nagradza grantami inicjatywy najlepiej wpisujące się w potrzeby lokalnych społeczności, poprawiające jakość ich życia oraz estetykę najbliższego otoczenia.

– Tak! Pomagam to już 28 edycji programu, w ramach których Provident przekazał ponad 2 mln złotych na realizację ponad 700 projektów społecznych w całej Polsce. Przede wszystkim jednak to radość beneficjentów i satysfakcja wolontariuszy – podkreśla Agnieszka Krajnik, Koordynator Programu Tak! Pomagam – W tym roku, z okazji 25-lecia działalności Provident Polska, zrealizowaliśmy niezwykły projekt – “Dom Matki”, placówkę w której przebywają mamy z dziećmi, które uciekły z Ukrainy. Docelowo ośrodek będzie służył samotnym mamom w trudnej sytuacji życiowej. Jestem przekonana, że tak ambitna inicjatywa nie mogłaby się udać bez zaangażowania naszych wolontariuszy, którzy poświęcili trzy tygodnie na remont ośrodka – dodaje Agnieszka Krajnik z Provident Polska.

Źródło: inf. pras.