Provident Polska po raz kolejny nagrodzony Złotym Laurem „Super Biznesu”

20 września 2023

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident Polska znalazł się wśród laureatów Złotego Lauru „Super Biznesu”. Wyróżnienie w kategorii „Edukacja Finansowa” to wyraz uznania dla projektów firmy, mających na celu włączenie finansowe grup szczególnie narażonych na wykluczenie. 

19 września już po raz dziesiąty odbyła się uroczysta gala rozdania Złotych Laurów „Super Biznesu”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom oraz podmiotom, których działalność w pozytywny sposób wpływa na polską gospodarkę. Provident Polska już po raz kolejny znalazł się wśród laureatów. W tym roku kapituła Złotych Laurów „Super Biznesu” postanowiła docenić działalność firmy pożyczkowej na rzecz edukacji finansowej, w tym w szczególności projekt „Ukrainka w Polsce – jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna?” oraz bajkę edukacyjną „Pieniądze nie rosną na drzewach”.

– Naszym celem nadrzędnym jest budowanie lepszego świata poprzez włączenie finansowe, dlatego od lat aktywnie działamy na rzecz edukacji finansowej. Nasze projekty przede wszystkim kierujemy do grup wykluczonych, które często z perspektywy rynku są „niewidzialne”. Dlatego konieczne są działania, które przedstawicieli grup wykluczonych uczynią widzialnymi z punktu widzenia prawa i całego systemu. Wyróżnienie w kategorii „edukacja finansowa” jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ w ostatnim czasie zrealizowaliśmy dwa duże projekty w tym obszarze. Nagroda stanowi dla nas motywację do kontynuowania naszych działań edukacyjnych, a tym samym wspierania społeczeństwa w budowaniu stabilnej finansowo przyszłości – mówi Aneta Jóźwicka, członkini zarządu Provident Polska, dyrektorka ds. Corporate Affairs.

Wyróżnione projekty edukacyjne są wpisane w strategię ESG Grupy IPF będącej właścicielem Provident Polska. Inicjatywa „Ukrainka w Polsce – jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna?” realizowana z Federacją Konsumentów oraz Julią Boguslavską (inicjatorką i koordynatorką projektu „Ukrainka w Polsce”) ma na celu zbadanie świadomości uchodźczyń na temat praw konsumenckich oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości m.in. poprzez warsztaty. Natomiast bajka edukacyjna „Pieniądze nie rosną na drzewach”, stworzona we współpracy z Zaczytani.org, to gotowy materiał dla edukatorów, nauczycieli i rodziców, który pomoże w przystępny sposób przekazać wiedzę finansową najmłodszym.

Źródło: inf. pras.