Provident po raz siódmy laureatem Listka CSR tygodnika Polityka

9 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident Polska po raz kolejny otrzymał Listek CSR, prestiżową nagrodę tygodnika „Polityka” przyznawaną firmom najbardziej zaangażowanym społecznie. W tym roku twórcy zestawienia szczególny nacisk położyli na projekty związane z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat.

Tegoroczne Listki CSR to już 10. odsłona zestawienia firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowana przez tygodnik Polityka, we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku nie tylko oceniano działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., ale z okazji jubileuszowej edycji dokonano także podsumowania dziesięciu lat istnienia nagrody oraz działań firm, które brały udział w zestawieniu od samego początku. W tym roku w grupie laureatów Listka po raz kolejny znalazł się lider sektora pożyczkowego Provident Polska. To już siódme wyróżnienie firmy w tym zestawieniu.

– Pandemia koronawirusa okazała się prawdziwym sprawdzianem dla opracowanych przez firmy strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni, że Provident Polska zdał go zarówno jako pożyczkodawca, organizacja funkcjonująca obok lokalnych społeczności jak i pracodawca – podkreśla Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Dyrektor ds. Corporate Affairs i Członek Zarządu Provident Polska. – Priorytetem oczywiście stały się dla nas tematy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, oraz wsparcie naszych pracowników w okresie pracy zdalnej – dodaje Patrycja Rogowska-Tomaszycka.

Od początku pandemii Provident wdrożył wiele inicjatyw wszechstronnie dotyczących fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na poziomie globalnym wdrożono Care Plan, w ramach którego pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony, a ich miejsca pracy zostały przystosowane do reżimu sanitarnego. Stworzono specjalną infolinię, gdzie pracownicy mogli otrzymać pomoc psychologiczną oraz wsparcie w trudnościach związanych z epidemią, a także w wyzwaniach jakie stawia praca zdalna. Ponadto, w styczniu miał miejsce Tydzień Zdrowia Psychicznego, podczas którego pracownicy mogli dowiedzieć się jak lepiej dbać o swój psychiczny i emocjonalny dobrostan.

źródło: mat. pras.