Projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój”

14 sierpnia 2015

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej zaprasza do udziału w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój”.

Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała) oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Czas realizacji: od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2015

Tworzymy platformę łączącą biznes z ngo. Ułatwiamy realizację wspólnych inicjatyw opartych o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Dzięki udziale w projekcie organizacje pozarządowe :

  • zyskają wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i dowiedzą się jak skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami
  • stworzą profesjonalną ofertę dla biznesu
  • otrzymają przestrzeń do podjęcia wspólnych, międzysektorowych przedsięwzięć

Dzięki udziale w projekcie i współpracy z organizacjami pozarządowymi przedsiębiorcy:

  • poznają niestandardowe rozwiązania, które pozwolą wyróżnić się na rynku i wytyczyć nowe trendy
  • otrzymają  know-how  jak skutecznie budować rozpoznawalność firmy
  • dotrą do jeszcze większej liczby odbiorców
  • nawiążą trwałe relacje z otoczeniem, w którym działają

Zainteresowany zapraszamy do kontaktu z organizatorem – Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, tel. 33 496 02 33, http://owes.bcp.org.pl/csr-0

Projekt jest współfinansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich