Program Providenta „One Level Up” został nagrodzony certyfikatem w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk

13 października 2015

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Program Providenta „One Level Up” został nagrodzony certyfikatem w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Autorski program lidera rynku pożyczkowego już od ośmiu lat pomaga młodym ludziom na początku ich kariery zawodowej.

Program był badany pod kątem zgodności standardów z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Proces certyfikacji był wieloetapowy i swoim zakresem obejmował zarówno obszary związane z przygotowaniem merytorycznym programu, przebiegiem, komunikacją oraz promocją. Ewaluacja uwzględniała pełny zakres polityki personalnej stosowanej w firmie podczas przebiegu programu i dotyczyła m.in.: przygotowań do realizacji, rekrutacji, waloru edukacyjnego, opieki mentorów czy oceny programu przez praktykantów. Jednym z elementów procesu były również opinie wyrażone przez studentów zbierane przez zewnętrznych audytorów.

Kandydatom należy przede wszystkim poświęcić niezbędną ilość czasu i uwagi, wspierać ich, motywować i pozwolić im szukać własnych rozwiązań, wskazując nadrzędny cel. Stawiamy na rozwój każdego z kandydatów i budowanie atmosfery sprzyjającej poszerzaniu kompetencji. Uczymy samodzielności i odpowiedzialności za poszczególne projekty – mówi Tomasz Bąk, Koordynator programu „One Level Up”. – Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Certyfikat jest dowodem na to, że nasze działania idą w dobrym kierunku. Nie spoczywamy jednak na laurach i już myślimy o nowych propozycjach na 2016 rok – dodaje.

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu wyznaczanie i propagowanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Wybrane programy staży i praktyk poddawane są szczegółowej, wieloetapowej analizie, na podstawie której powstaje specjalny raport oceniany później przez Ekspercki Zespół Audytorów. Podstawowe wyznaczniki staży i praktyk są spisane w dokumencie Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Jest to zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, który został wypracowany z udziałem kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.

Program „One Level Up” umożliwia młodym Polakom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności działania w międzynarodowej firmie na konkurencyjnym rynku. Praktyki są płatne. Odbywają się w lipcu i sierpniu. Studenci mogą aplikować między innymi do działów: Finansowego, Obsługi Klienta, Personalnego oraz IT. Ok. 30%  uczestników One Level Up otrzymuje propozycję pracy.

Program „One Level Up” prowadzony jest od ośmiu lat. Szczegółowe informacje o programie znaleźć można na stronie organizatora.