Program edukacyjny „Lekcja:Enter”

8 grudnia 2021

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Projekt „Lekcja:Enter” jest jednym z największych programów edukacji cyfrowej w Polsce. Jest on kierowany do nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotychczas w jego ramach, szkolenia rozpoczęło już ponad 35 tys. nauczycieli, a docelowo skorzysta z nich ponad 75 tys.

– Zmiany w zakresie kompetencji cyfrowych, jakie nastąpiły w szkole i edukacji a będące następstwem funkcjonowania w warunkach pandemii, wymagają dalszego wsparcia zarówno oddolnego, jak i działań systemowych. W krótkim czasie udało się zrobić wiele, ale wciąż trzeba pracować m.in. nad dydaktyką cyfrową, rozwijać wysokiej jakości cyfrowe e-zasoby i wdrażać rozwiązania, które pomogą wyrównywać nierówności edukacyjne – mówi Monika Eilmes, koordynatorka programu Lekcja:Enter.

„Lekcja:Enter” to projekt, w którym wspierane są szkoły w dostosowaniu się do zmieniającego się świata. Poprzez bezpłatne szkolenia, dostarczanie wiedzy i wsparcie prezentowane są nowe metody pracy z uczniami i uczennicami. Pokazywane są możliwości ich większego angażowania i włączania w proces nauczania i uczenia się m.in. dzięki wykorzystaniu technologii oraz ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych.

Program „Lekcja:Enter” realizowany jest wspólnie przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych, a jego realizacja kończy się w 2023 roku.

– Projekt „Lekcja:Enter” służy podniesieniu jakości edukacji w Państwa lokalnych społecznościach, gminach, miastach i miasteczkach – czyli tak naprawdę służy nam wszystkim. Jestem głęboko przekonany, że razem możemy zmienić polską szkołę. Program będzie kontynuowany przez najbliższe dwa lata, a najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące jego funkcjonowania można znaleźć w załączonym materiale – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Pobierz broszurę >>

Źródło: Fundacja Orange