Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Zarządzie CSR Europe

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
16 marca 2016

W nowej kadencji Zarządu CSR Europe, wiodącej europejskiej sieci biznesu działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i bardzo blisko współpracującej z Unią Europejską, znalazła się reprezentantka Polski. Funkcję tę objęła prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska.

Skład Zarządu CSR Europe na lata 2016-2019 został zatwierdzony 15 marca br. podczas Walnego Zebrania firm i organizacji członkowskich w Brukseli. Już po raz drugi w historii w gronie członkiń i członków Zarządu zasiądzie przedstawicielka z Polski, reprezentująca Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największą i najdłużej działającą organizację pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum to także organizacja partnerska CSR Europe.

Mirella Panek-Owsiańska, nowa członkini 15-osobowego Zarządu CSR Europe, od ponad 10 lat kieruje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest absolwentką nauk politycznych, Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

Zarząd CSR Europe reprezentuje kilkadziesiąt firm i organizacji partnerskich z całej Europy. Wyznacza strategię rozwoju organizacji, odpowiada za współpracę z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej w zakresie promocji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Podejmuje także działania na rzecz CSR w innych częściach świata.

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Bezrobocie wśród młodych, zanieczyszczenie środowiska, prawa człowieka związane z napływem uchodźców to tematy, które dotyczą także biznesu i musimy poszukać wspólnych rozwiązań i pomysłów.

Bardzo się cieszę jednocześnie, że osiągnięcia mojej organizacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którą wciąż będę kierować, zostały doceniane w Europie. Postaram się dobrze wykorzystać 15 lat polskich doświadczeń w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

CSR Europe to wiodąca europejska sieć biznesu działająca na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Poprzez swoją sieć firm członkowskich i 42 krajowych organizacji CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój i wniesienie pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa, kierując się chęcią upowszechnienia zasad CSR. CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org.