Prezeska FOB w Radzie Programowej projektu Zdrowa Perspektywa

29 stycznia 2021

Rozpoczął się projekt Zdrowa Perspektywa, realizowany przez Szkołę Główną Handlową oraz firmę LUX MED. W Radzie Programowej uczestniczy prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

Ekspertki i eksperci zaproszeni do projektu „Zdrowa Perspektywa” będą pracować nad rekomendacjami płynącymi z doświadczeń z czasu pandemii. W ramach grup roboczych podejmą zagadnienia m.in. dotyczące zdrowia, globalizacji, przywództwa czy work-life balance.