Prezeska FOB powołana oficjalnie na członkinię zespołu ds. CSR przy Ministerstwie Rozwoju

5 września 2017

Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki wystosował list zapraszający Dominikę Bettman, prezeskę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, do udziału w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw na prawach członka.

Dominika Bettman od czerwca br. pełni funkcję prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W związku z objęciem nowego stanowiska została również zaproszona do członkostwa w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności przy Ministerstwie Rozwoju.

Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. i jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów wspiera Ministra w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu od początku wspiera działania Zespołu, w tym koordynuje jedną z trzech grup roboczych (ds. edukacji i popularyzacji CSR).

Czytaj więcej o działaniu grup roboczych.

Źródło: Informacja własna, www.mr.gov.pl