Prezeska FOB odznaczona przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
15 września 2014

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (14-15 września br.) odebrała z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego odznaczenie państwowe dla działaczy społecznych – Złoty Krzyż Zasługi.

Działanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce to wielkie wyzwanie, ponieważ pomiędzy rynkiem i państwem jest dużo do zrobienia. Czuję się związana z III sektorem od 20 lat, a od 8 lat jestem zaangażowana w promowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu i współpracy firm z organizacjami pozarządowymi. To dla mnie zaszczyt, że ten wysiłek został doceniony. Odznaczenie to bodziec do kolejnych działań na rzecz wspólnego dobra. Serdecznie gratuluję moim przyjaciołom i przyjaciółkom z innych organizacji nagrodzonym dziś przez Prezydenta RP – mówi  Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Uroczystość nadania odznaczeń państwowych działaczom społecznym odbyła się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) 15 września br. z inicjatywy Kancelarii Prezydenta i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Tradycją stało się, że podczas OFIP – święta sektora obywatelskiego, które organizowane jest raz na trzy lata, zasłużeni działacze społeczni na wniosek organizacji pozarządowych zostają odznaczeni przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Źródło: Informacja własna