Prezeska FOB objęła funkcję prezes Zarządu Siemens Polska

3 kwietnia 2018

Z  początkiem kwietnia Dominika Bettman, dotychczasowa CFO Siemens Polska, obejmie stanowisko prezes zarządu tej firmy. Będzie je nadal łączyła z zadaniami  Prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu, funkcji którą pełni społecznie od czerwca 2017 roku.

Łączenie przez Dominikę Bettman stanowiska prezes zarządu Siemens Polska  z działaniem na rzecz organizacji pozarządowej jest wzmocnieniem deklaracji dotyczącej większego zaangażowania partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w upowszechnianie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Kierowanie każdą organizacją to  zobowiązanie wobec szerokiego grona interesariuszy. Zobowiązanie do reprezentowania najwyższych standardów działania, kierowania się wartościami i zasadami etyki. Dla mnie oznacza to postępowanie zgodne z ideą społecznej odpowiedzialnego biznesu, z którą wciąż zbyt mało prezesów w Polsce się identyfikuje i wspiera. Obowiązki w Siemens Polska, jak i w Forum Odpowiedzialnego Biznesu pragnę łączyć z misją działania na rzecz większego zaangażowania szefów firm w CSR i zrównoważony rozwój. Bez poparcia idei społecznej odpowiedzialności biznesu przez członków zarządów nie osiągniemy trwałego rozwoju – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezes Zarządu Siemens Polska.

Dominika Bettman od 20 lat zarządza finansami w firmie Siemens, zajmując stanowisko prezeski ds. finansowych, CFO spółki. Ekonomistka, finansistka, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce. W kwietniu 2018 roku objęła stanowisko prezes Zarządu Siemens Polska, firmy będącej partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej w Polsce i najdłużej działającej organizacji, zajmującej się temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Biznes odgrywa niebagatelną rolę w tworzeniu wspólnej wartości, a odpowiedzialność ludzi stojących na czele firm nie może ograniczyć się do pozytywnych wyników finansowych. To podstawa, jednak kontekst naszych działań jest znacznie szerszy. Odpowiadamy też za losy naszych pracowników, kontrahentów, przyszłość środowiska społecznego i naturalnego w którym działamy  – dodaje Dominika Bettman.

Poznaj Zarząd i Zespół FOB >>

źródło: informacja własna