Prezesi ABC-Czepczyński, LPP, Sanofi, Siemens o wyzwaniach biznesowych w czasie pandemii

9 kwietnia 2020

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Grupa Sanofi, LPP, Siemens,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło prezeski i prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach, wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. W ramach cyklu filmów i wywiadów o działaniach swoich organizacji opowiedzą CEOs firm: ABC-Czepczyński, LPP, Sanofi Polska oraz Siemens Polska.

Prezesi i prezeski, wypowiadający się w ramach akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, ukazują funkcjonowanie firm w czasie pandemii koronawirusa. Przedstawiają obecną sytuację z perspektywy pracodawcy. W ramach cyklu filmów i wywiadów prezeski i prezesi opowiadają o tym, przed jakimi trudnymi decyzjami postawiła ich pandemia, jakie formy wsparcia pracowników realizują w swoich firmach, jakie scenariusze na przyszłość przewidują, jak wspierać przedsiębiorców, wreszcie jak angażują się na rzecz otoczenia w tym czasie.

W obecnej sytuacji bardzo potrzebujemy głosu liderów, mądrego przywództwa. Na tej podstawie zrodził się pomysł cyklu wywiadów z osobami zarządzającymi firmami w Polsce. Różnorodność branż, które reprezentują CEOs, daje obraz tego, jak poszczególne firmy i sektory reagują na pandemię, jak rozwija się współpraca, jakie powstają inicjatywy. Historie opowiedziane przez prezesów dowodzą złożoności sytuacji i braku uniwersalnych scenariuszy. Pokazują z jakimi decyzjami muszą się mierzyć, ale też co ich, mimo wszystko, cieszy. To dość osobista perspektywa, tym bardziej serdecznie zapraszamy do jej poznania mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

ABC-Czepczyński

Perspektywę działania firmy rodzinnej z branży spedycyjnej, ABC-Czepczyński przedstawił prezes Artur Czepczyński. Wywiad jest spojrzeniem na zmiany, które zaszły i zachodzą w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu, także w zaangażowaniu społecznym firmy i osobistym.

Oglądaj cały wywiad  

 LPP

Podcast z udziałem prezesa firmy odzieżowej LPP, Marka Piechockiego nakreśla obraz nie tylko działania firmy i rozwiązań koniecznych dla jej dalszego funkcjonowania. Szerzej odpowiada o sytuacji branży odzieżowej w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i inicjatywie: powołania Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, która narodziła się, by wspólnie szukać rozwiązań pozwalających ochronić polskie firmy przed skutkami pandemii i zachować jak największą liczbę miejsc pracy.

Odsłuchaj podcast >>

Sanofi Polska

W ramach cyklu wywiadów stanowisko firmy farmaceutycznej Sanofi Polska przedstawiała prezes Magdalena Kruszewska. Firma wprowadziła szereg działań chroniących pracowników, klientów i pacjentów. Równocześnie, musiała odpowiedzieć na wyzwanie dotyczące zapewnienia ciągłości produkcyjnej fabryki Sanofi w Rzeszowie. Prezeska Magdalena Kruszewska opowiedziała również o działaniach na rzecz opracowania szczepionki przeciw koronawirusowi.

Czytaj cały wywiad na portalu odpowiedzialnybiznes.pl >>

Siemens Polska

Dominika Bettman, prezeska firmy technologicznej Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu omawia zaangażowanie przedsiębiorców w powstanie tarczy antykryzysowej. Przedstawia także sytuację firmy Siemens, szereg inicjatyw i rozwiązań z zakresu zarządzania antykryzysowego wprowadzanych zarówno w polskiej spółce, jak i na poziomie korporacyjnym swojej firmy.

Odsłuchaj podcast >>

Akcja #BiznesReagujeOdpowiedzialnie jest realizowana w mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu: na portalu odpowiedzialnybiznes.pl oraz kontach organizacji w mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Przejdź do sekcji poświęconej reakcji firm na pandemię >>

Pobierz infografikę #BiznesReagujeOdpowiedzialnie >> 

Pobierz infografikę #NGOReagujeOdpowiedzialnie >>