CEOs wzywają do działania na rzecz nowego ładu dla Europy

30 lipca 2019

Z inicjatywy CSR Europe już prawie 200 prezesów i prezesek wystosowało apel o połączenie sił w celu stworzenia nowego ładu dla Europy. Członkowie i członkinie zarządów chcą przyspieszyć stabilny wzrost, przeciwdziałać zmianom klimatu i stworzyć sprzyjający dobrobyt. Celem apelu jest wzmocnienie dialogu i zdynamizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Prezesi i prezeski wzywają przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie i decydentów politycznych do udziału w dialogu na rzecz budowania zaufania, tworzenia platform współpracy oraz modeli finansowych w umożliwiających przejście ku gospodarce o obiegu zamkniętym oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii na rzecz zwiększania szans na zatrudnienie i spójności społecznej.

Jak podkreśla Stefan Crets, dyrektor wykonawczy CSR Europe, lista CEOs wspierających inicjatywę wciąż jest otwarta. Efektem apelu ma być wywarcie wpływu na nowo wybrane unijne władze w celu wdrożenia wspólnej nadrzędnej strategii na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 roku. Jednym z sygnatariuszy listu jest Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska. Czytaj więcej >>>

Źródło: csreurope.org