Prawa człowieka – nabór do #Raport2021 trwa do 17 stycznia

7 stycznia 2022

Firmy coraz częściej doceniają wartość dodaną działań z zakresu zarządzania różnorodnością, którą szeroko opisuje norma ISO 26000 w obszarze „prawa człowieka”. Dobre praktyki na tym polu przedstawia najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór trwa do 17 stycznia.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawany jest od 2002 roku. Stanowi największy w Polsce przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego. Zgłaszane działania z zakresu CSR, ESG oraz zrównoważonego rozwoju kategoryzuje się pod kątem 7 obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dobre praktyki firm zgłaszane są bezpłatnie poprzez formularz online dostępny na stronie. Inicjatywy realizowane w 2021 roku przyjmowane są do 17 stycznia do końca dnia. Więcej szczegółów dot. naboru prezentuje infografika.

Pobierz infografikę >>

Prawa człowieka

Każda organizacja zobowiązana jest do przestrzegania praw człowieka, które cechuje m.in. ich niezbywalność i powszechność. Zatem zadaniem organizacji jest nie tyle zapewnienie tych praw (biorąc pod uwagę, że już istnieją), co zapobieganie ich łamaniu.

Zgodnie z treścią normy ISO 26000: „istnieją dwie kategorie praw człowieka. Pierwsza dotyczy praw obywatelskich oraz politycznych i obejmuje takie prawa jak: prawo do życia i wolności, równego traktowania w obliczu prawa oraz swobody wypowiedzi. Druga kategoria dotyczy praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Obejmuje prawo do pracy, do wyżywienia, do możliwie najwyższych standardów w zakresie zdrowia, prawo do edukacji oraz prawo do bezpieczeństwa socjalnego”.

Omawiany obszar „prawa człowieka” podzielony został na kilka wiodących kategorii w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Pozwala to na odpowiednie dopasowanie danej inicjatywy firmy do jej kluczowej tematyki, jednej z pięciu wyróżnionych poniżej:

  • Edukacja
  • Kobiety w biznesie
  • Polityki i procedury
  • Równouprawnienie
  • Różnorodność

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

Źródło: Informacja własna