Prawa człowieka a biznes. Jak firmy mogą przeciwdziałać dyskryminacji? [PODCAST]

9 grudnia 2020

Dotyczy firmy: LPP,

O obszarze związanym z prawami człowieka oraz spojrzeniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu ze swojej perspektywy zawodowej mówią Karolina Kędziora, radczyni prawna i prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie LPP. Podcasty powstały w ramach obchodów jubileuszu “20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, którego partnerem jest LPP.

Ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo to pięć tematów, które Forum Odpowiedzialnego Biznesu porusza w ramach cyklu podcastów z okazji 20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Partnerem obchodów jubileuszu jest firma LPP.

W podcaście poświęconym obszarowi Ludzie, o roli działań antydyskryminacyjnych w biznesie mówi Karolina Kędziora, radczyni prawna, prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Z rozmowy można dowiedzieć się:

  • Jakie zmiany nastąpiły na polskim rynku pracy pod względem dbałości o przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy?
  • Jak biznes realizuje w praktyce stworzone przez siebie procedury wewnętrzne regulujące kwestie antydyskryminacyjne i antymobbingowe?
  • Czy firmy edukują swoich pracowników o ich prawach i działaniach, które mogą podjąć w momencie gdy są łamane ich prawa?

Wysłuchaj wypowiedzi Karoliny Kędziory, radczyni prawnej i prezeski Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego >>

Z kolei Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie odzieżowej LPP, wyjaśnia, dlaczego łańcuch dostaw jest jednym z newralgicznych elementów w kontekście praw człowieka. Z tej wypowiedzi można dowiedzieć się jakie główne wyzwanie stoi przed firmą, która ma za zadanie zadbania o wszystkich interesariuszy łańcucha dostaw, którym zarządza.

Ponadto w wypowiedzi poruszono tematy związane z:

  • różnicami kulturowymi i różnymi wartości uczestników łańcucha dostaw z innych krajów,
  • różnicami gospodarczymi i polaryzacją społeczeństwa w rozwijającym się kraju,
  • metodami zarządzania ryzykiem społecznym, kulturowym i gospodarczym łańcucha dostaw w krajach produkcji.

Wysłuchaj wypowiedzi Anny Miazgi, ekspertki ds. zrównoważonego rozwoju LPP >>

Podcasty zostały zrealizowane w ramach jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem jubileuszu została firma LPP, polski producent odzieży. Więcej informacji na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/20lat

źródło: informacja własna