Praktyki z zakresu pracy – zgłoś działania CSR, ESG i sustainability

11 stycznia 2022

Prawo do sprawiedliwych i dogodnych warunków pracy, dialog społeczny oraz wspieranie zatrudnionych w osiągnięciu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym – to tylko niektóre aspekty poruszone w obszarze „praktyki z zakresu pracy” normy ISO 26000. Więcej przykładowych inicjatyw zamieszczonych zostało w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Norma PN-ISO 26000 opracowana w 2010 roku, stanowi przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Prezentuje szczegółowe wytyczne dot. siedmiu obszarów, których respektowanie przyczynia się m.in. do poprawy relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, wzrostem konkurencyjności czy do kształtowania pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Jednym z obszarów są „praktyki z zakresu pracy”, które obejmują „wszystkie polityki i praktyki związane z praca wykonywaną przez organizację, w jej obrębie lub w imieniu organizacji, łącznie z pracą zlecaną podwykonawcom”. Mowa tu choćby o takich działaniach jak rekrutacja i awansowanie pracowników i pracownic, zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności poprzez firmowe szkolenia, czy zdrowie i higiena pracy.

7 obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000 pozostaje także głównym kluczem podziału inicjatyw CSR w największym w Polsce przeglądzie zrównoważonego rozwoju oraz kwestii ESG, czyli Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Obecnie trwa nabór do corocznej publikacji FOB. Dobre praktyki zgłaszać można nieodpłatnie poprzez formularz odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021 do 17 stycznia. Kolejne etapy naboru przedstawia infografika.

Pobierz infografikę >>

Praktyki z zakresu pracy – kategorie wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”:

 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Dialog z pracownikami
 • Elastyczne formy pracy
 • Firma przyjazna rodzinie
 • Integracja pracowników
 • Partycypacja pracownicza
 • Przeciwdziałanie nadużyciom
 • Rekrutacja i adaptacja
 • Szkolenia i rozwój
 • Wolontariat pracowniczy
 • Work-life balance
 • Wsparcie pracowników
 • Zaangażowanie pracowników
 • Zdrowie pracowników

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

Źródło: Informacja własna