Praktyczne aspekty dekarbonizacji w produkcji materiałów budowlanych

13 marca 2023

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Dekarbonizacja w produkcji materiałów budowalnych była tematem przewodnim seminarium zorganizowanego przez CEMEX Polska. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 2-3 marca w Warszawie uczestniczyło 230 osób – przedstawiciele   kadry technicznej i technolodzy, specjaliści od klimatu, laboratoria budowlane, producenci domieszek, przedstawiciele świata nauki i partnerzy branżowi.

CEMEX Polska cyklicznie organizuje konferencje i seminaria dla swoich klientów, poświęcone kluczowym wyzwaniom w branży budowlanej. Ostatnie wydarzenie, zatytułowane „Droga do neutralności klimatycznej. Praktyczne aspekty dekarbonizacji w produkcji materiałów budowlanych”, odbyło się w dniach 2-3 marca w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Uczestniczący w wydarzeniu naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele branży budowlanej i organizacji branżowych dyskutowali o zagadnieniach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla. Spektrum tematów poruszanych przez prelegentów było bardzo szerokie – od strategii wdrażanych na poziomie unijnym aż po jakość poszczególnych surowców.

O strategii klimatycznej Unii Europejskiej opowiadał Marcin Popkiewicz, redaktor popularnego serwisu „Nauka o klimacie”. Elżbieta Rotblum z PLGBC podała przykłady skutecznego obniżania wbudowanego śladu węglowego budynków. Prof. dr hab. inż. Jan Deja wspólnie z dr inż. Karolem Rzepą, reprezentujący Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, wystąpili z prelekcją przygotowaną przez dr hab. inż. Artura Łagosza: Cementy jako istotny element redukcji emisji CO2 w budownictwie. Jakość i dostępność surowców do cementu i betonu była przedmiotem wystąpienia dr inż. Tomasza Barana z Sieci Badawczej Łukasiewicz i dr Henryka Radelczuka z CEMEX Polska. O równoważnych właściwościach betonu według normy PN-EN 206 i polskiego uzupełnienia PN-B-06265 mówił z kolei profesor Grzegorz Bajorek z Politechniki Rzeszowskiej. O jakości i dostępności kruszyw w kontekście reakcji alkalia-kruszywa opowiedziała Marta Kiernia-Hnat, reprezentująca Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji.

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu to jeden z priorytetów CEMEX. Podejmujemy wiele działań, których celem jest skuteczna dekarbonizacja. Stale pracujemy nad redukcją emisji CO2, związanej z naszą działalnością produkcyjną, dzięki czemu z każdym rokiem oferujemy naszym klientom coraz więcej niskoemisyjnych produktów. Staramy się także edukować nasze otoczenie w zakresie zmian klimatu i znaczenia dekarbonizacji. Właśnie taki, edukacyjny walor, mają spotkania, które zapewniają uczestnikom dużą dawkę wiedzy na temat wyzwań klimatycznych i rozwiązań pozwalających ograniczać nasz wpływ na środowisko – mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.