Praktycy z Deloitte nauczą studentów, jak skutecznie realizować strategie zrównoważonego rozwoju

22 września 2015

Na początku października w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego ruszają podyplomowe studia „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. W tym roku partnerem merytorycznym studiów została firma doradcza Deloitte. Eksperci firmy specjalizujący się w przygotowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju pomogą studentom Akademii Leona Koźmińskiego opracować projekt w zakresie innowacji społecznych, z wykorzystaniem narzędzi CSR.

Unikalny program studiów, przygotowany przez Deloitte i Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, łączy podstawy teoretyczne wypracowane w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie z zajęciami praktycznymi. Poprzez spotkania z menedżerami CSR z kluczowych firm w Polsce studia zapewniają kompleksowe przygotowanie do zastosowania nabytej przez uczestników wiedzy w praktyce.

„Studia te są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą zawodowo zajmować się wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać w swoich organizacjach zdobytą wiedzę i umiejętności, co skutkuje tym, że przyjęte strategie CSR często pozostają jedynie na papierze. Tymczasem zapotrzebowanie na specjalistów będzie rosło, gdyż od 2017 roku, w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2014/95/U, bardzo wiele firm będzie musiało raportować dane pozafinansowe, a więc te dotyczące ich wpływu na otoczenie” – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, wykładowczyni w Akademii Leona Koźmińskiego.

O wyjątkowym charakterze studiów decyduje m.in.:

  • grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie CSR – ekspertów, którzy tworzyli podstawy rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce,
  • okazja do zdobycia doświadczeń praktycznych – opracowanie innowacyjnego projektu strategicznego w oparciu o narzędzia CSR,
  • praktyczna wiedza z zakresu raportowania w oparciu o najbardziej znane międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative,
  • połączenie doświadczeń praktyków CSR z różnych branż, gwarantujące kompleksowe ujęcie zagadnień z zakresu CSR, dopasowane do specyfiki polskiego rynku.

Szczególnym atutem studiów jest formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze analizują studia przypadków i projektują rozwiązania strategiczne skierowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Studia obejmują trzy bloki:

  • Część I (40 godzin dydaktycznych): profesjonalne szkolenie realizowane przez ekspertów Deloitte,
  • Część II (50 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie wykładów i dyskusji pod kierunkiem pracowników naukowych,
  • Część III (90 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie warsztatów przedmiotowych i analiz przypadków prowadzone przez najlepszych na rynku praktyków

Rekrutacja trwa do końca września. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na początek października. Poprzednie sześć edycji studiów ukończyło 160 absolwentów.