Pracowniczka Warty „Wolontariuszem miesiąca”

10 listopada 2009

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

Tytuł „Wolontariusza października” powędrował do Danuty Kędzi z TUiR Warta w Gdyni. Centrum Wolontariatu przyznało Pani Danucie tytuł za za całokształt jej dotychczasowej działalności i dużą aktywność w niesieniu pomocy dzieciom.

Raz w miesiącu wyróżnienie przyznawane jest wolontariuszom, którzy angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym, dobrym ludziom z charakterem, którzy w podejmowanych działaniach wspierani są przez swoje firmy, a realizowane przez nich inicjatywy wolontariackie charakteryzują się efektywnością.

Kredyt Bank i WARTA zainicjowała Program Wolontariatu Pracowniczego Warty, „TAK od serca” w grudniu 2008 r. W ramach programu pracownicy włączają się w akcje wolontariackie organizowane centralnie i lokalnie lub realizują własne pomysły na pomoc innym. Każdy pracownik może przeznaczyć 1 dzień roboczy w ciągu roku na działania wolontariackie.

Pracownikom przyznawane są też granty z Fundacji Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, która dofinansowuje lokalne projekty społeczne zgłaszane przez pracowników. Granty są częścią całego Programu Wolontariatu.