Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zasadzili 7000 drzew

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
24 kwietnia 2014

Dotyczy firmy: GAZ-System,

W kwietniu 2014 r. pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zasadzili ponad 7000 drzew w ramach programu wolontariatu pracowniczego „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury”. Akcja sadzenia drzew została zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Żmigród.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu wzięło udział ponad 80 pracowników spółki. „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury” to program wolontariatu pracowniczego, który polega na organizacji wyjazdów wolontariacko-integracyjnych, podczas których pracownicy wykonują prace na rzecz ochrony środowiska. Akcja sadzenia drzew będzie kontynuowana przez spółkę w kolejnych latach i będzie realizowana w kilku lokalizacjach w Polsce.

Wolontariat pracowniczy w GAZ-SYSTEM S.A. wspiera  realizację celów strategicznych związanych z zarządzaniem spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W ramach „Strategii wolontariatu pracowniczego GAZ-SYSTEM S.A.” realizowane są obecnie trzy programy:

1.     „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla innych”, który polega na organizacji co roku w miesiącach listopad–grudzień zbiórki funduszy dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w siedmiu lokalizacjach.

2.     „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla społeczności lokalnych” to organizowany raz w roku konkurs grantowy dla pracowników, który umożliwia im realizację własnych pomysłów na działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

3.     „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury” to wyjazdy wolontariacko-integracyjne, podczas których pracownicy wykonują prace związane z ochroną środowiska.