Pozostało nam tylko 31% „żyjącej planety”. Zobacz Living Planet Report 2022

21 października 2022

WWF przygotowuje raport Living Planet Report co dwa lata, wykorzystując informacje od wiodących ekspertów i innych organizacji. Jest to swojego rodzaju kontrola stanu zdrowia planety, która obrazuje, jak radzi sobie świat przyrody, jakie stoją przed nim zagrożenia oraz co to oznacza dla człowieka.

Eksperci z całego świata mierzą zmiany w populacjach tysięcy gatunków zwierząt, od liczebności populacji gnu na sawannie do rejestrowania ruchów ocelotów w amazońskim lesie deszczowym za pomocą kamer. Naukowcy gromadzą te dane w bazie danych i analizują je, tworząc na ich podstawie wskaźnik LPI (Living Planet Index). Wskaźnik LPI mierzy zmiany względnej liczebności prawie 32 000 populacji 5230 gatunków obejmujących ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby.

Tegoroczna, czternasta już edycja LPI jest szokująca i wskazuje na pilną potrzebę zmian systemowych, jeśli chcemy odwrócić trend utraty zasobów przyrody i sprawić, by w 2030 roku świat był przyjazny zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. LPR dowodzi, że wzmocnienie działań na rzecz ochrony i odbudowy zasobów przyrody, bardziej zrównoważona produkcja i konsumpcja, zwłaszcza żywności, oraz szybka i głęboka dekarbonizacja wszystkich sektorów mogą złagodzić skutki obu kryzysów. Autorzy wzywają decydentów do przekształcenia gospodarek w taki sposób, aby zasoby przyrodnicze były w nich właściwie wyceniane.

– Stoimy w obliczu wywołanego działaniami człowieka podwójnego kryzysu zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej, który zagraża dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń. Zaplanowana na grudzień tego roku konferencja COP15, poświęcona różnorodności biologicznej, będzie dla światowych przywódców okazją do „zresetowania” naszej zaburzonej relacji ze światem przyrody i zapewnienia zdrowszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi dzięki ambitnemu, zorientowanemu na przyrodę globalnemu porozumieniu na rzecz różnorodności biologicznej. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu stanu zachowania przyrody niezwykle istotne jest, aby takie porozumienie przyniosło natychmiastowe działania, w tym finansowe wsparcie krajów rozwijających się oraz transformację tych sektorów gospodarki, które najbardziej przyczyniają się do niszczenia zasobów przyrody – Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Pobierz podsumowanie raportu w języku polskim »

Pełen raport w języku angielskim do pobrania na www.wwf.pl/living-planet-report-2022 »