Poznaj laureatów konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022

30 czerwca 2022

Dotyczy firmy: Samsung Electronics Polska,

Już po raz drugi z rzędu w ramach akcji Dnia Bezpiecznego Internetu, Samsung został partnerem konkursu na największą liczbę zorganizowanych inicjatyw. Szkoły, biblioteki czy inne placówki edukacyjne mogły zgłaszać swoje aktywności związane z cyfrowym bezpieczeństwem. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie młodym ludziom, że o bezpieczeństwie w sieci należy pamiętać przez cały rok, także w okresie wakacyjnym, który to sprzyja nawiązaniu nowych znajomości – również tych przez Internet.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to inicjatywa podjęta przez Komisję Europejską, która ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z sieci przez dzieci i młodzież oraz edukację dorosłych w tym zakresie. Aby jak najszerzej dotrzeć z ideą bezpiecznego internetu, w lutym został ogłoszony konkurs na największą liczbę zgłoszonych inicjatyw. Zarejestrowano 5005 lokalnych projektów, w których łącznie wzięło udział niemal 3 mln uczestników. Podczas trwania konkursu odbyło się 14 spotkań webinarowych, w które zaangażowało się aż 2400 profesjonalistów sektora edukacyjnego. Do konkursu zgłosiło się 406 placówek edukacyjnych, spośród których nagrodzono 38 inicjatyw.

Dokonując wyboru spośród zgłoszeń z całej Polski, jury kierowało się m.in. poziomem merytorycznym zaprezentowanego opisu inicjatyw oraz ilością pracy włożoną w przygotowanie wydarzeń i opracowanych podczas nich materiałów. Ponadto, brano pod uwagę różnorodność oraz oryginalność pomysłów.

Quizy, podcasty i filmiki

W tym roku jury postanowiło przyznać główną nagrodę Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Według przedstawicieli komisji konkursowej DBI 2022, zwycięskie sprawozdanie reprezentuje najlepiej zaplanowaną, zrealizowaną i opisaną inicjatywę. Jest to szerokie spektrum kreatywnych działań angażujących wielu uczestników. Uczniowie przygotowali m.in. takie aktywności, jak infografiki czy quizy na temat bezpieczeństwa w internecie. Starsi licealiści opracowali escape room dla uczniów klas pierwszych i drugich czy piosenkę o Dniu Bezpiecznego Internetu. Dwa zespoły nakręciły także krótkie filmiki o uzależnieniu od Internetu i nagrały podcasty pod nazwą „Przestępstwa cybernetyczne”. Uczniowie zorganizowali także konkurs na plakat o bezpiecznym internecie czy tematyczne gry planszowe.

W ramach nagrody głównej Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach otrzymało monitor interaktywny Samsung FL!P 2 oraz szkolenie z jego obsługi. FL!P 2 daje nauczycielowi zupełnie nowy wachlarz narzędzi, a uczniom ciekawie i interaktywnie podaną wiedzę. Wszystkie notatki i rysunki sporządzone w trakcie lekcji mogą być łatwo zapisane na urządzeniu lub dysku, a później udostępnione wszystkim uczniom na skrzynki email.

Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Samsung już po raz drugi z rzędu został partnerem tej inicjatywy.

Źródło: inf. pras.