Poznaj jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”

27 lutego 2017

Jeszcze do 28 lutego włącznie można zgłaszać artykuły do konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Tymczasem przedstawiamy skład jury oceniającego zgłoszone materiały, składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury konkursu skierowanego do dziennikarzy i ekspertów CSR – „Pióro odpowiedzialności”:

 • Ewa Jastrzębska – autorka wyróżnionego artykułu w poprzedniej edycji, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz zarządzania strategicznego.
 • Marta Marczuk-Komiszke – laureatka nagrody głównej w kategorii „Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane”, specjalistka w obszarze komunikacji i CSR.
 • prof. Jerzy Olędzki – medioznawca i politolog, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Paweł Oksanowicz – dziennikarz, prowadzi program Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM.
 • Martyna Skibińska – laureatka ubiegłorocznej nagrody głównej w kategorii „Artykuł prasowy – media elektroniczne”, ekspertka BETTER. / Goodbrand.
 • Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora konkursu.

7. edycja konkursu

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” skierowany do dziennikarzy i ekspertów CSR w tym roku odbędzie się po raz 7. Jego organizator – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – w tej edycji wprowadził nowy podział kategorii:

 • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dotyczy dziennikarzy);
 • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (dotyczy ekspertów CSR);
 • Artykuł tematyczny „środowisko naturalne” – media elektroniczne i drukowane (dotyczy dziennikarzy i ekspertów CSR).

Nabór artykułów potrwa do 28 lutego. Zgłoszeń można dokonywać przez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Swoich faworytów mogą nominować zarówno sami piszący, osoby prywatne, ale także redakcje czy firmy. Autorzy zwycięskich artykułów otrzymują statuetki, zaś wyróżnione prace dyplomy. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas konferencji poświęconej nowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, którego odsłona będzie miała miejsce 30 marca w Warszawie.

Ocena prac

Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają ocenie eksperckiego jury, składającego się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

 • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
 • walory merytoryczne,
 • kompletność i rzetelność informacji,
 • styl,
 • kreatywność,
 • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

Link do regulaminu https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/regulamin/.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 7 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/.

Źródło: Informacja własna.