Powstał “Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”

28 maja 2021

Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości. 

Przewodnik powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy ww. Zespole. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, jak i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przewodnik zawiera podpowiedzi, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodnik wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy, a także zmieniających się oczekiwań pracowników.

Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym można polecić przydatne narzędzia zawarte w “Przewodniku CSR…”– uniwersalną bazę dobrych praktyk, którymi dzielą się z nami przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji, oraz narzędzie do samooceny procesów z listą pytań kontrolnych.

Publikacja jest dostępna na stronie>>

źródło: mat. pras.