Powrót do szkoły z Auchan – ekologicznie, odpowiedzialnie i bezpiecznie

11 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Auchan Retail Polska,

Tradycyjnie jeszcze w czasie wakacji, ale już z myślą o powrocie do szkoły, Auchan Retail Polska organizuje akcje promocyjne i edukacyjne skierowane do uczniów oraz ich rodziców. Na początek, w dniach 5 – 18 sierpnia br. w sklepach Auchan będzie można wymienić stary plecak szkolny na nowy. Klienci, którzy przyniosą stary plecak szkolny lub tornister do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką. Stare plecaki w dobrym stanie będą wykorzystane ponownie, natomiast nienadające się do użytku zostaną poddane recyklingowi. Zebrane plecaki przekazane zostaną na rzecz akcji gospodarki o obiegu zamkniętym „Stare na nowe”.

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” pokazuje, że racjonalnie wykorzystywane zasoby zostają w gospodarce na dłużej, a dzięki temu powstaje mniej odpadów. Dlatego każdy produkt powinien być używany jak najdłużej (re-use, re-cycle). Auchan prowadzi działania proekologiczne, wspiera aktywności na rzecz lokalnych społeczności, pomaga dzieciom i edukuje. Chcemy pokazać, że świadome zakupy mają ogromne znaczenie – nie tylko dla najbliższego otoczenia, ale także dla nas wszystkich. Wierzę, że osoby odwiedzające nasze sklepy chętnie włączą się w tę akcję, która z jednej strony ma na celu ochronę środowiska, a z drugiej pozwoli taniej kupić plecak, który jest podstawowym wyposażeniem każdego ucznia – mówi Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” ma charakter wielowymiarowy. Realizowana jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu i stanowi ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego. Obok troski o środowisko równie ważny jest aspekt społeczny – wsparcie i współpraca z lokalnymi społecznościami, a także wymiar edukacyjny – pokazanie dzieciom i młodzieży, że oni też mogą mieć wpływ na kondycję naszej planety.

Dzięki akcji realizowanej w sierpniu przez Auchan wszystkie oddane stare plecaki mają szansę powrócić do obiegu. Te, które będą w dobrym stanie zostaną przekazane do dalszego użycia, a część zostanie poddana recyklingowi przemysłowemu. Partnerami akcji są firma Wtórpol oraz Fundacja Eco Textil.

W hipermarketach Auchan odbędzie się także wielka zbiórka charytatywna artykułów szkolnych pod hasłem „Dorzucasz – pomagasz”. Akcja organizowana jest z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami współpracującymi z hipermarketami Auchan i ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom.

Na ostatnie dni wakacji sieć zaplanowała akcje edukacyjne Bezpieczny powrót do szkoły. Podczas weekendowych eventów (28-29 sierpnia), we współpracy z policją, strażą pożarną i służbą zdrowia, w sklepach Auchan będą odbywały się animacje, szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty i zabawy edukacyjne w zakresie ruchu drogowego. Prezentowany będzie sprzęt policyjny i jego zastosowanie, zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i w szkole, a także zasady zdrowego odżywiania.

Źródło: inf. pras.