Postaw na piwo – nowa strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

23 września 2014

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Po 8 latach funkcjonowania w Kompanii Piwowarskiej strategii zrównoważonego rozwoju „10 priorytetów. 1 przyszłość” przyszedł czas na zmiany. Nowe obszary, w których KP wyznaczyła sobie cele do osiągnięcia, to obecnie 5 źródeł wzrostu. Koncentrują się one na działaniach, które będą lepiej odpowiadać na aktualne potrzeby samej firmy, społeczności lokalnych, środowiska i konsumentów, a zarazem będą bardziej efektywne. Wszystko to pod hasłem „Postaw na piwo”.

Ostatni rok finansowy Kompania Piwowarska zakończyła znakomitymi wynikami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, co potwierdza jej najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Podsumowuje on po raz ostatni osiągnięcia firmy w realizacji 10 priorytetów z wynikiem 4,39 w 5-stopniowej skali, co jest najlepszym rezultatem wśród wszystkich browarów należących do grupy SABMiller.

Jednak obecne wyzwania, stojące przed firmą i społeczeństwem, są coraz poważniejsze. Zmiany klimatyczne, uszczuplenie zapasów, braki wody, szkody wynikające z konsumpcji alkoholu, nierówność dochodów i ubóstwo – to wszystko spowodowało, że trzeba było na nowo zdefiniować cele i ambicje Kompanii Piwowarskiej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program „Postaw na piwo” stanowi wizję na przyszłość, którą mamy nadzieję zainspirować innych wokół siebie. Chcemy go wykorzystać, by pomagać organizacjom pozarządowym, społecznościom, partnerom biznesowym i innym, by się do nas przyłączyli i współdziałali z nami w realizacji tej wizji – tłumaczy Andrew Highcock, prezes Kompanii Piwowarskiej. – Jeśli razem postawimy na piwo, skorzystamy wszyscy: lokalne społeczności, gospodarka i otaczające nas środowisko – podsumowuje.

Obecny program jest prostszy i opiera się na pięciu priorytetowych obszarach, które nazwano źródłami wzrostu. Jednak źródła wzrostu to coś więcej niż priorytety, mają bowiem krytyczne znaczenie dla przyszłości firmy. Wynikające z nich wyzwania KP będzie podejmować, dzieląc się posiadaną wiedzą lokalną i nawiązując nowatorską, partnerską współpracę z dostawcami, organizacjami pozarządowymi (NGO) i innymi zainteresowanymi stronami. Kompania Piwowarska ustaliła program działania i zobowiązuje się do realizacji wyznaczonych w nim celów do roku 2020.

Pięć źródeł wzrostu to:

1. Rozwój biznesu i społeczności

SABMiller będzie współpracować z rolnikami, dystrybutorami i detalistami w globalnych łańcuchach wartości, pomagając rozwijać się im samym, ich firmom, rodzinom i społecznościom. Cel Kompanii Piwowarskiej do roku 2020 to bezpośrednie wsparcie 13 500 drobnych przedsiębiorstw w Polsce poprzez doskonalenie ich rozwoju i źródła utrzymania ich rodzin, również w sposób wykraczający poza tradycyjne relacje komercyjne. Jeśli firmy te dają zatrudnienie średnio trzem osobom, to bezpośrednie korzyści w postaci poprawy dochodów i lepszych źródeł utrzymania odniesie ponad 40 tys. osób

2. Odpowiedzialne spożycie

Kompania Piwowarska będzie dążyć do tego, by piwo stanowiło naturalny wybór osób pijących umiarkowanie i odpowiedzialnie. Do roku 2020 firma zamierza dotrzeć do wszystkich konsumentów swoich piw ze skuteczną komunikacją własną lub poprzez partnerów, promując odpowiedzialne spożycie piwa. Prócz tego będzie współpracować z detalistami, by egzekwować jasne standardy sprzedaży piwa, oraz wspierać programy dotyczące podniesienia świadomości bezpieczeństwa na drodze, przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i spożycia alkoholu przez nieletnich. Komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju zostaną włączone w aktywację trzech marek z portfela KP.

3. Oszczędzanie wody

Rosnąca liczba ludności stanowi jedną z przyczyn, dla których zasoby wodne stanowią tak istotną kwestię. Cele, jakie wyznaczono sobie do roku 2020, to zabezpieczenie dostaw wody – we współpracy z partnerami – dla wszystkich browarów, a jednocześnie minimalizowanie ryzyka dzielonego ze społecznościami. Posłużą do tego szczegółowe analizy ryzyka w każdym z browarów. Cała grupa SABMiller zobowiązuje się do zmniejszenia zużycia wody do 3,0 l wody na litr piwa w perspektywie sześciu lat, przy czym w KP cel ten został już osiągnięty i wynosi obecnie 2,99 l wody/1 l piwa.

4. Czyste środowisko

Kompania Piwowarska prowadzi działania mające na celu obniżanie emisji dwutlenku węgla i zmniejszanie poziomu odpadów we własnych browarach, ale też pomaga dostawcom, klientom i lokalnym środowiskom realizować ten cel. Na najbliższe lata zaplanowano zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na 1 litr piwa o 25% w całym łańcuchu wartości (w stosunku do poziomu z roku 2010), co firma chce osiągnąć poprzez zakup wyłącznie przyjaznych dla środowiska lodówek, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję gramatury opakowań, promowanie opakowań zwrotnych, modernizację floty ciężarowej czy programy szkoleniowe dla kierowców.

5.Wydajne i przyjazne uprawy

W nadchodzących latach grupa SABMiller podejmie działania, by zaopatrzenie browarów w produkty rolne w wymierny sposób poprawiało bezpieczeństwo żywności i wydajność zasobów. Dla zrównoważonego rolnictwa nie da się wyznaczyć celu uniwersalnego. Dlatego też region po regionie, dla głównych zbóż będzie wyznaczać konkretne cele poprawy plonów, wydajności nawadniania i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

– Wierzymy, że biznes może odgrywać znaczącą rolę w rozwiązywaniu przyszłościowych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Mamy wspólne cele i dzięki bliższej współpracy z partnerami wiele uda nam się osiągnąć. Wszyscy chcemy żyć w świecie rozwijającym się, odpowiedzialnym, czystym i urodzajnym, gdzie nikomu nie zagraża brak wody czy jedzenia, dlatego nowe podejście do zrównoważonego rozwoju pozwoli nam lepiej odpowiedzieć na realne potrzeby społeczne – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej można pobrać pod linkiem: http://www.kp.pl/documents/article/kp_raport%202014_net_ok.pdf

Źródło: informacja prasowa