Ponad 90% Europejczyków uważa zmiany klimatyczne za poważny problem

2 grudnia 2019

Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, obywatele i obywatelki UE są bardzo zaniepokojeni zmianami klimatu i wspierają działania  na rzecz ich rozwiązania problemów, które się z nimi wiążą.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru, przeprowadzonego przez Komisję Europejską, 93% obywateli UE postrzega zmianę klimatu jako poważny problem, a 79% jako bardzo poważny problem. 92% respondentów uważa, że ​​ważne jest, aby ich rząd krajowy wyznaczył ambitne cele zwiększenia ilości wykorzystywanej energii odnawialnej, a 89% ankietowanych jest zdania, że ​​rządy powinny zapewnić wsparcie na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. W opinii 84% badanych ​​należy zapewnić większe publiczne wsparcie finansowe na przejście na czystą energię, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie dotacji na paliwa kopalne. Ponadto, 92% respondentów – a ponad ośmiu na dziesięciu w każdym państwie członkowskim – zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych powinny zostać ograniczone do minimum, przy jednoczesnym zrównoważeniu pozostałych emisji, aby gospodarka UE była neutralna dla klimatu do 2050 r.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu a korzyści gospodarcze

Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów zgadza się, że promowanie wiedzy specjalistycznej UE w zakresie czystych technologii wśród krajów spoza UE może przynieść korzyści gospodarcze (81%), a 79% uważa, że podjęcie działań w sprawie zmian klimatu zwiększy konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw. Zdecydowana większość ankietowanych zgadza się, że ograniczenie importu paliw kopalnych spoza UE może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści gospodarcze UE (72%). Siedmiu na dziesięciu respondentów (70%) zgadza się, że dostosowanie się do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść pozytywne skutki dla obywateli w UE.

93% ankietowanych podjęło co najmniej jedno konkretne działanie w celu walki ze zmianami klimatu, w szczególności ograniczając i przetwarzając odpady (75% respondentów) i ograniczając zużycie artykułów jednorazowego użytku, gdy tylko jest to możliwe (62%).

Zmiany klimatyczne coraz większym problemem według Polaków i Polek

Według badania Eurobarometru, siedmiu na dziesięciu respondentów w Polsce uważa, że zmiany klimatyczne są „poważnym problemem” (średnia dla UE wynosi 79%), co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych od 2017 roku. Mimo iż odsetek osób, które uważają, że jest to najpoważniejszy problem zagrażający światu sytuuje się poniżej średniej (15% w porównaniu ze średnią w UE wynoszącą 23%), od 2017 roku odnotowano w tym względzie wzrost o dziewięć punktów procentowych.

72% respondentów zgadza się, że ograniczenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść UE korzyści ekonomiczne (wynik równy średniej w UE), a ośmiu na dziesięciu ankietowanych uważa, że należy zwiększyć wsparcie finansowe ze środków UE przeznaczane na przejście na czyste źródła energii, co oznacza wzrost o trzy punkty procentowe, lecz nadal wynosi mniej niż średni wynik unijny (84%). Odsetek respondentów, którzy zgadzają się, że adaptacja do niekorzystnych skutków zmiany klimatu może mieć pozytywny efekt dla obywateli UE wynosi 71%, tj. nieco powyżej średniej dla UE wynoszącej 70%. Zdecydowana większość respondentów w Polsce (87%, średnia dla UE to 92%) popiera dążenie do tego, by gospodarka UE stała się neutralna dla klimatu do 2050 roku. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie Komisji Europejskiej >>>

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jako najważniejsze zadanie dla firm to wniosek płynący także z z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”. Polacy oczekują od przedsiębiorstw przechodzenia na odnawialne źródła energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Więcej wyników oraz pełny raport z badania do pobrania tutaj >>>.

Źródło: ec.europa.eu