Ponad 600 tysięcy złotych w kilka miesięcy – Fundacja LPP wspiera potrzebujących

26 października 2018

Dotyczy firmy: LPP,

Działania realizowane przez Fundację LPP, powołaną przez firmę odzieżową z Gdańska – LPP, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, docierają do szerokiej grupy potrzebujących. Tylko w tym roku Fundacja przekazała już ponad 600 tysięcy złotych na wsparcie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na Pomorzu i w Małopolsce oraz realizację inicjatyw organizowanych przez pracowników LPP.

– Nasi pracownicy odczuwają silną potrzebę pomagania, co przekłada się na szereg spontanicznych działań. Malują szpitale, organizują akcje pomocy dla chorych kolegów z pracy czy zbiórki dla zwierząt w schroniskach. Wolontariat pracowniczy w takim kształcie w połączeniu z długoletnią tradycją darowizn pieniężnych i rzeczowych w LPP sprawia, że możemy dotrzeć do wielu organizacji, szczególnie tych działających w naszym sąsiedztwie na Pomorzu i w Małopolsce. Fundacja LPP ma zapewniać wsparcie dla oddolnych inicjatyw naszych pracowników i kontynuować wieloletnie dobre praktyki firmy – mówi Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

LPP, polska firma odzieżowa, w pomoc potrzebującym angażuje się od ponad 20 lat. Dotychczas wsparła ponad 800 placówek, przekazując na ten cel towary o wartości ponad 20 mln złotych. Aktywność powołanej pod koniec 2017 roku Fundacji LPP, potwierdza, że ten obszar stanowi istotny element działalności całej grupy. Będzie on w najbliższej przyszłości konsekwentnie rozwijany.

Jako polska firma odzieżowa nie możemy funkcjonować w oderwaniu od wartości i otoczenia, dlatego nasze działania charytatywne oraz inicjatywy prospołeczne i ekologiczne przybrały formę regularnego wsparcia dla różnych podmiotów. To podejście jest wpisane w kulturę firmy, czego najlepszym dowodem jest zaangażowanie naszych pracowników w wolontariat i ich inicjatywy na rzecz potrzebujących, które z chęcią wspieramy. To dobra energia, której nie zamierzamy zatrzymywać, lecz wspierać i pogłębiać – mówi Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP i prezes Rady Fundacji LPP.

Dużą popularnością cieszą się specjalne akcje wyprzedażowe, zorganizowane w tym roku w Trójmieście, Krakowie i Warszawie dla pracowników LPP. Cel jest prosty – wsparcie potrzebujących. W tym roku Fundacja przekazała środki m.in. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z domów dla dzieci w Trójmieście i Krakowie, stypendia dla 42 podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych działającego przy Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku czy wsparcie zakupu sprzętów w instytucjach zdrowotnych opiekujących się dziećmi na terenie Pomorza i Małopolski. Pracownicy LPP realizowali także projekty wolontariackie na rzecz placówek opiekujących się zwierzętami, m.in. dla Fundacji im. Maćka Kozłowskiego Pan i Pani Pies w Krakowie oraz dla Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego.

Ważnym obszarem działalności charytatywnej LPP są również darowizny rzeczowe, przekazywane organizacjom opiekującym się między innymi dziećmi i młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami chorymi lub niepełnosprawnymi oraz bezdomnymi, jak również organizującym pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych. Do tych instytucji Fundacja przekazała w tym roku blisko 30 tysięcy sztuk odzieży.

– W ramach działalności Fundacji LPP przekazujemy również pomoc rzeczową. W tym roku z tej formy wsparcia skorzystało już 41 podmiotów. Szczególnie bliskie są nam projekty wspierające usamodzielnienie się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jednak w przypadku firmy odzieżowej nasze otoczenie tworzą zarówno ludzie, jak i środowisko naturalne. Dlatego mamy także na uwadze ekologiczne rozwiązania w branży odzieżowej. Z tej potrzeby zrodził się pomysł na zbiórkę odzieży w salonach Reserved – dodaje Patrycja Zbytniewska. W tym roku w 20 salonach Reserved uruchomiono program zbiórki odzieży, która za pośrednictwem Fundacji LPP trafia do potrzebujących. Klienci mogą oddawać ubrania niezależnie jakiej firmy, a zebrana odzież jest przekazywana do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta pomagającego bezdomnym i ubogim.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji LPP oraz zasad współpracy można znaleźć na stronie: www.fundacjalpp.pl

źródło: materiały prasowe