Ponad 1 mln zł od LPP i Fundacji LPP na pomoc Ukrainie

1 marca 2022

Dotyczy firmy: LPP,

Polska firma odzieżowa LPP organizuje pomoc dla osób dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie. Oprócz wsparcia udzielanego pracownikom i ich bliskim od pierwszych dni konfliktu, Fundacja LPP w ramach współpracy z partnerami społecznymi – Fundacją Gdańską oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, przekaże 1 mln zł m.in. na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących schronienie na terenie Trójmiasta oraz osób pozostających w objętym wojną kraju. Firma wspiera również Pomorski Oddział PCK przekazując w ramach pomocy rzeczowej odzież swoich marek.

Reagując na rosnące z dnia na dzień potrzeby związane z pomocą osobom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, spółka LPP wraz z Fundacją LPP podjęły szereg inicjatyw mających na celu wsparcie pracowników firmy i ich bliskich, jak również działań realizowanych przez organizacje społeczne w Polsce oraz na terenach konfliktu zbrojnego. Pomoc o wartości ponad 1 mln złotych trafi m.in. do Fundacji Gdańskiej organizującej pomoc dla uchodźców w ramach akcji #GdańskPomagaUkrainie oraz do Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działającej bezpośrednio na terenach objętych działaniami wojennymi.

– Od pierwszych chwil konfliktu w Ukrainie priorytetem było dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz ich bliskich. Jednak szybko okazało się, że osób czekających na wsparcie jest coraz więcej, a potrzeby związane z zapewnieniem najpilniejszych kwestii rosną   godziny na godzinę. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych partnerów przeznaczając na podejmowane przez nich działania 1 milion złotych. Dzięki współpracy z organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio w pomoc uchodźcom przybywającym do Trójmiasta oraz osobom pozostającym na terenach objętych wojną, mamy pewność, że nasze wsparcie pozwoli odpowiedzieć na realne i szybko zmieniające się potrzeby – komentuje Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

Przekazane przez Fundację LPP środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pomoc osobom przybywającym do Trójmiasta, którym Fundacja Gdańska zapewnia wsparcie rzeczowe, ale także zakwaterowanie, pomoc psychologiczną, obsługę tłumacza, opiekę nad dziećmi oraz koordynuje wszystkie działania wolontariackie, również te oferowane przez mieszkańców.

– W ciągu kilkunastu godzin udało nam się stworzyć sztab Gdańsk Pomaga Ukrainie, który odpowiada na potrzeby osób wymagających pomocy oraz tych, którzy zgłaszają chęć wsparcia Ukrainek i Ukraińców przybywających do Gdańska. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą pomoc i bardzo dziękujemy Fundacji LPP za szybką reakcję. Środki te będą przekazane zarówno na doraźną, jak i systemową pomoc długofalową dla migrantów z Ukrainy – mówi Dobrawa Morzyńska, dyrektor zarządzająca Fundacji Gdańskiej.

Organizacją wpieraną przez Fundację LPP jest także Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która zgromadzone środki finansowe przeznacza m.in. na utrzymanie i wyposażenie punktów pomocy humanitarnej, żywność, pomoc psychologiczną oraz medyczną. Dzięki prowadzonym zbiórkom kupowane są  także artykuły spożywcze, środki higieniczne, a także sprzęt potrzebny do zorganizowania kuchni tj. urządzenia do rezerwowego zasilania czy butle gazowe.

– Ogromne wsparcie ze strony firm pozwoli Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na realizację pomocy humanitarnej i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców Ukrainy, jak również na zaplanowanie działań zabezpieczających byt osób uciekających przed wojną do Polski – mówi Michalina Chachuła z Fundacji PCPM. 

Poza wsparciem finansowym, Fundacja LPP zdecydowała również o przekazaniu na rzecz Pomorskiego Oddziału PCK odzieży marek należących do gdańskiej spółki. Ponadto, LPP przekazuje również potrzebującym karty upominkowe o wartości 100 tys. zł. na  zakupy najpotrzebniejszej odzieży.

– Codziennie zgłaszają się do nas osoby i organizacje szukające wsparcia dla osób, które często opuszczały swój rodzinny kraj w pośpiechu zabierając tylko podstawowe rzeczy osobiste. Teraz, kiedy są już bezpieczne w naszym kraju i mają zapewnione pierwsze, najpilniejsze potrzeby, możemy pomóc im dostarczając również ubrania, których wielu z nich nie miało możliwości zabrać. Potrzeb jest wiele, często spontanicznie zgłaszanych do nas w ramach indywidualnych inicjatyw naszych pracowników, którzy również zaangażowali się w pomoc Ukraińcom dotkniętym wojną. Na wszystkie reagujemy na bieżąco i będziemy wspierać ich tak długo, jak będzie taka potrzeba – dodaje Patrycja Zbytniewska.

Oprócz działań podejmowanych we współpracy z partnerami społecznymi, LPP od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego w Ukrainie wspiera swoich pracowników i ich bliskich zapewniając im pomoc finansową, medyczną, psychologiczną, jak również zaopatrzenie w rzeczy pierwszej potrzeby oraz odzież. Przy wsparciu spółek zależnych LPP ze Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech, Litwy oraz Niemiec organizowany jest także transport i zakwaterowanie w krajach Unii Europejskiej dla osób, które zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy.

Źródło: inf. pras.