„Pomagamy” po raz trzeci

25 lutego 2016

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Rusza III edycja programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. W ramach programu pracownicy otrzymają w sumie 200 000 zł na realizację autorskich projektów prospołecznych.

Program od początku cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników PGE. Ma on formułę konkursu, w którym zespoły pracowników zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. Przy ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. wkład własnej pracy wolontariackiej, cel projektu oraz zakres planowanych działań. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw kapituła wybierze 40 najciekawszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 5 000 złotych.

W dotychczasowych odsłonach programu pracownicy łącznie zrealizowali 70 projektów w 35 miejscowościach. W program zaangażowanych jest już ponad 200 pracowników – wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali społecznie 16 500 godzin, realizując różnorodne projekty wpierające dzieci i młodzież, samotne matki oraz osoby niepełnosprawne.

Celem programu jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności oraz wspieranie ich w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami konkursu są Fundacja PGE – Energia z Serca oraz PGE Polska Grupa Energetyczna.