Polskie tłumaczenie draftu VSME ESRS

8 maja 2024

Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła projekt dokumentu Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME ESRS) sporządzonego przez EFRAG. W przygotowaniach polskojęzycznej wersji dokumentu brali udział także eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak podaje EFRAG, niniejszy projekt Standardu obejmuje te same kwestie zrównoważonego rozwoju, co europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla dużych przedsiębiorstw. Opiera się on jednak na kluczowym pojęciu proporcjonalności, a zatem uwzględnia podstawowe cechy mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem VSME jest wsparcie MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG posiadanych przez firmę, a także w ujawnianiu ich zainteresowanym partnerom. KIG, we współpracy z ekspertami i ekspertkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy Altemis, przygotowały tłumaczenie projektu „Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME)” na język polski jeszcze na etapie konsultacji publicznych, tak aby ułatwić zapoznanie się z dokumentem jak najszerszemu gronu polskich przedsiębiorstw oraz wzięcie przez nie udziału we wspomnianych konsultacjach.

Do 21 maja 2024 r. trwają konsultacje dot. projektu Standardu.

Publikacja jest dostępna na stronie» 

Źródło: mat. pras.