Polska największym beneficjentem finansowania regionów spójności

8 sierpnia 2022

Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 35% tej kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów. 23% finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną. Również 23% przeznaczono na rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego. Małe i średnie firmy otrzymały 19% finansowania wspierającego regiony spójności.

Znacząca część terytorium Polski jest objęta polityką spójności UE. Regiony te otrzymują największe wsparcie EBI i cieszę się z faktu, że służy ono nie tylko lokalnemu rozwojowi, ale też wspiera transformację energetyczną i cyfryzację. Rozwój gospodarczy powinien bowiem, służąc wzrostowi dobrobytu i jakości życia, brać również pod uwagę ograniczenia powiązane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Niezwykle istotne jest również zwiększanie poziomu cyfryzacji. Jest więc dla nas powodem do satysfakcji, że finansowanie EBI wspiera oba te obszary, zwiększając tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi prof. Teresa Czerwińska, wiceprezeska EBI.

Działania na rzecz klimatu i wspieranie regionów spójności są powiązane

EBI podkreśla, że inwestycje w działania na rzecz klimatu i w zrównoważony rozwój nie odbywają się kosztem wspierania regionów spójności. Wręcz przeciwnie, inwestycje proklimatyczne mogą odgrywać kluczową rolę zarówno w realizacji celów polityki spójności UE, jak i w torowaniu drogi dla zielonej transformacji.

Zwiększone wsparcie działań na rzecz klimatu i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotne dla regionów objętych polityką spójności – w przeszłości regiony te ucierpiały z powodu niższego poziomu inwestycji publicznych w łagodzenie zmiany klimatu, przystosowanie się do niej i zrównoważony rozwój.

W praktyce dane dotyczące finansowania w 2021 r. pokazują, że działania na rzecz klimatu oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju są wzajemnie powiązane, a 23% wolumenu kredytów EBI dotyczy zarówno działań na rzecz klimatu, zrównoważonego rozwoju jak i spójności.

Źródło: EBI