Polska na 36. miejscu w Youth Development Index

12 sierpnia 2021

W najnowszej edycji  wynika, że Globalnego Indeksu Rozwoju Młodzieży Polska (Youth Development Index) osiągnęła ogólny wynik 0.798, co plasuje ją na 36. miejscu na świecie. Za Polską znalazła się m.in. Wielka Brytania, Bułgaria i Rumunia.  Na 1. miejscu sklasyfikowano Singapur z ogólnym wynikiem 0.875.

Opublikowany przez Wspólnotę Narodów ranking plasuje kraje w przedziale od 0,00 (najniższy wskaźnik) do 1,00 (najwyższy wskaźnik) według siedmiu kluczowych obszarów:

  • rozwój edukacji młodzieży,
  • zatrudnienie i możliwości,
  • zdrowie i dobrobyt,
  • równość i włączenie,
  • pokój i bezpieczeństwo,
  • partycypacja w życiu politycznym i obywatelskim.

Szczegóły, w tym podsumowanie kluczowych wniosków przygotowanego przez Wspólnotę Narodów raportu znajdziecie w naszej bazie wiedzy >>