Polska na 23. miejscu w rankingu państw w Sustainable Development Report 2020

3 lipca 2020

Polska zajęła 23. lokatę (na 193 kraje członkowskie ONZ) w rankingu dotyczącym stopnia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przygotowywane przez Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i Funadcję Bertelsmanna zestawienie to globalna ocena postępów krajów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi uzupełnienie oficjalnych wskaźników SDG i dobrowolnych przeglądów krajowych.

Ogólny wynik danego państwa to miara całkowitego postęp kraju w realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wynik może być interpretowany jako procent osiągnięcia SDGs. Rezultat Polski wynosi 78,10, co plasuje nasz kraj na 23 msc. na 193 państwa ONZ. Ranking powstaje w oparciu o dane gromadzone do corocznej publikacji „Sustainable Development Report”. Zestawienie dostępne jest tutaj >>

Przygotowano również szereg statystyk dotyczących poszczególnych krajów. Kliknij tutaj >>, aby poznać szczegółowe wyniki dla Polski.

Więcej o raporcie „Sustainable Development Report 2020. Covid-19 and the Sustainable Development Goals” piszemy tutaj >>