Polska gospodarzem spotkania CSR Europe

30 maja 2018

Podczas European Business Summit w Brukseli oficjalnie ogłoszono decyzję o kolejnym spotkaniu organizacji członkowskich CSR Europe, które odbędzie się w Polsce. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadać będą: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Europe.

CSR Europe to wiodąca europejska sieć organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Polskim partnerem CSR Europe jest  Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które już jesienią będzie gościć inne organizacje członkowskie (lista członków >> ). Spotkanie będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 18-19 października 2018 roku (spotkanie będzie miało charakter zamknięty).

Cieszymy się z powierzonego Forum Odpowiedzialnego Biznesu zadania – przygotowania spotkania organizacji członkowskich CSR Europe. Decyzja stanowi dla nas również dowód uznania za aktywność podejmowaną przez Forum na rzecz upowszechniania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako krajowy partner CSR Europe chcemy przygotować to spotkanie – stworzyć miejsce owocnej pracy, wymiany wiedzy i doświadczeń – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkania krajowych organizacji partnerskich  CSR Europe, odbywają się dwa razy do roku w różnych państwach europejskich. Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do CSR Europe od 2002 roku. W 2011 przygotowywało takie wydarzenie, a w 2018 roku ponownie zostało zaproszone do jego organizacji.

CSR Europe poprzez sieć firm członkowskich i 44 krajowych organizacji CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm i organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, upowszechnienie zasad CSR. CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org.

źródło: informacja własna