Polska awansowała na 12. miejsce w Sustainable Development Report

2 czerwca 2022

Polska zajęła dwunastą lokatę w zestawieniu podsumowującym wkład poszczególnych krajów członkowskich ONZ w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. To awans o trzy miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Przygotowywane przez Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i Fundację Bertelsmanna coroczne zestawienie to globalna ocena postępów krajów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi uzupełnienie oficjalnych wskaźników SDGs i dobrowolnych przeglądów krajowych.

Podstawą klasyfikacji jest liczba punktów, którą każdy kraj otrzymuje za postępy w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Maksimum państwa mogą zdobyć 100 punktów, co można interpretować jako stopień realizacji SDGs.

Na podium rankingu tradycyjnie znalazły się kraje nordyckie: Finlandia (86,51 pkt.), Dania (85,63), Szwecja (85,19). Polska, z wynikiem 80,54, awansowała o trzy miejsca i uplasowała się na wysokiej dwunastej pozycji. Wyprzedziła m.in. kraje Beneluksu, Hiszpanię i większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród SDGs, których stopień realizacji przez Polskę eksperci_ki SDSN oceniają jako zgodny z ambicjami, wskazano walkę z ubóstwem i obszar związany z ekosystemami lądowymi. Wśród głównych i pilnych wyzwań wymieniono natomiast przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, ochronę zasobów wodnych, transformację energetyczną i partnerstwa na rzecz celów.

Źródło: SDSN