Polpharma z tytułem „Przyjaciela Polskiej Alergologii”

31 stycznia 2022

Dotyczy firmy: Polpharma,

Zaangażowanie, otwartość i wsparcie środowiska alergologów zostało docenione i Polskie Towarzystwo Alergologiczne przyznało Polpharmie tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.

Wspieranie edukacji i rozwoju lekarzy, odpowiedzi na potrzeby środowiska medycznego wyróżniają firmę na polskim rynku i cieszy, że te wysiłki zostają zauważone. To unikatowe wyróżnienie jest źródłem dumy, ale i przyjęciem zobowiązania dalszej wspólnej pracy w dziedzinie alergologii. Profesor Maciej Kupczyk, prezydent PTA, wyraził także nadzieję, że współpraca „na rzecz rozwoju alergologii i dobra pacjentów z chorobami alergologicznymi” będzie kontynuowana i będzie równie efektywna, jak do tej pory.

Źródło: mat. prasowy