Polpharma nagrodziła „Samorządy od serca”

9 grudnia 2015

Dotyczy firmy: Polpharma,

20 listopada w Krakowie odbyła się uroczysta gala Heart Forum, będąca zwieńczeniem 3 lat ogólnopolskiej kampanii Grupy Polpharma „Ciśnienie na Życie”. Podczas spotkania przyznano tytuły „Samorządu od Serca”. W ten sposób uhonorowano działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia. Organizator i eksperci kampanii postanowili wyróżnić 14 jednostek samorządowych.

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciśnienie na Życie” od 3 lat prowadzone są bezpłatne badania przesiewowe na terenie całego kraju. Głównym założeniem kampanii Grupy Polpharma jest przekonanie Polaków do dbania o dobrą kondycję układu sercowo-naczyniowego oraz zachęcenie ich do regularnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Na tym jednak nie kończy się profilaktyka kardiologiczna w Polsce. Dlatego Grupa Polpharma postanowiła wyróżnić jednostki samorządowe, które z własnej inicjatywy podejmują działania z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Do udziału w konkursie „Samorząd od serca” zostały zaproszone wszystkie samorządy w Polsce.

Uhonorowano 14 samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Wśród nich znalazły się: Gmina Rybno, Gmina Słupsk, Miasto i Gmina Brusy, Miasto Gdynia, Miasto Gliwice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Józefów, Miasto Konin, Miasto Opole, Miasto Poznań, Powiat Cieszyński, Powiat Strzelecki, Powiat Żagański.

Jak pokazał konkurs zorganizowany w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”, samorządy terytorialne bardzo odpowiedzialnie traktują obowiązki dotyczące opracowywania i realizowania programów zdrowotnych. Corocznie w Polsce wdrażanych jest ich kilkadziesiąt. Istotą dobrego programu propagującego zachowania prozdrowotne jest jego atrakcyjność i dostępność szczególnie dla osób z grup ryzyka. Aktywności podjęte przez nagrodzonych w dziedzinie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego bez wątpienia przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności chorób, ale przede wszystkim wpływają na zmianę postaw osób objętych programem. Działania te mobilizują również inne jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania podobnych programów prewencji chorób kardiologicznych.

Gala Heart Forum była też okazją do podsumowania wyników kampanii „Ciśnienie na życie”. Od grudnia 2012 r. przedstawiciele kampanii odwiedzili niemal całą Polskę, oferując bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego oraz badania wieku serca mieszkańcom ponad 120 miast. Z badań skorzystało ponad 350 000 Polaków, z czego aż 152 000 poznało wiek swoich serc. Stworzona w tym celu aplikacja dała szansę nie tylko na obrazowe przedstawienie pacjentowi jego stanu zdrowia, ale także dostarczyła danych do raportu „Wiek serca Polaków”.

Na podstawie danych zebranych w trakcie trzech edycji kampanii zespół badawczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób układu krwionośnego w społeczeństwie oraz statystyczny wiek serca mieszkańca Polski. Jak wynika z badań, wiek serca statystycznej Polki przewyższa jej wiek metrykalny o 4,5 roku. Wiek serca statystycznego Polaka to aż 7 lat więcej niż wskazuje metryka.

Uzasadnieniem różnicy wieku serca występującej w zależności od płci jest m.in. większe zainteresowanie swoim zdrowiem u pań. 55,4% przebadanych osób to płeć piękna. Zgodnie z raportem panie lepiej dbają o linię – osoby, u których zdiagnozowano nadwagę, to w przewadze mężczyźni. „Nadwaga i otyłość mają silny związek z ryzykiem nadciśnienia. Wśród osób ważących ponad normę, ze wskaźnikiem masy ciała 30 i więcej, odsetek cierpiących na nadciśnienie wynosi ponad 42%, podczas gdy w grupie osób ważących prawidłowo – nieco powyżej 15%. Trzeba pamiętać, że podwyższony wiek serca to nie wyrok. Drogą do obniżenia wieku serca jest wyeliminowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym nadwagi” – mówi prof. Tomasz Zdrojewski kierownik Zakładu Prewencji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Ekspertów kampanii „Ciśnienie na Życie”.

Do podwyższonego wieku serca panów niewątpliwie przykłada się także nałóg palenia tytoniu – ponad 27% zbadanych mężczyzn przyznało się do uzależnienia. Wywiady medyczne przeprowadzone w trakcie trwania kampanii pokazały, że to jednak panowie lepiej przestrzegają zaleceń lekarskich w terapii nieprawidłowych wartości ciśnienia krwi. Ponad połowie mężczyzn udaje się dobrze kontrolować zdiagnozowane wcześniej nadciśnienie tętnicze.