Polityka równości

24 sierpnia 2010

W sierpniowym wydaniu miesięcznika „Personel i Zarządzanie” znalazł się artykuł Pawła Berłowskiego, stanowiący relację ze spotkania z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”, które odbyły się 16 czerwca br. Patronem medialnym wydarzenia był „Personel i Zarządzanie”.