Polityka odpowiedzialności społecznej w strategiach firm

19 maja 2016

Dotyczy firmy: Deloitte,

Wartość współczesnych firm nawet w 84 proc. zależy od kwestii niematerialnych, coraz bardziej związanych z odpowiedzialnym sposobem zarządzania biznesem. Dlatego coraz ważniejsze stają się transparentna komunikacja, reputacja oraz wpływ biznesu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.

Ujawnianie danych niefinansowych w postaci raportu może przynieść firmom wiele korzyści, m.in. większe zaufanie ze strony inwestorów, lepsze zrozumienie modelu biznesowego, strategii i ryzyk oraz identyfikację nowych szans biznesowych. Co więcej, od 1 stycznia 2017 r. sprawozdawczość niefinansowa stanie się wymogiem dla blisko 300 największych podmiotów gospodarczych w Polsce. To z pewnością zmieni postrzeganie roli i znaczenia zrównoważonego rozwoju i CSR przez biznes i jego otoczenie.

O tym na ile istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności polskich przedsiębiorstw mówi Irena Pichola – Partner, zespół ds. zrównoważonego rozwoju w CE w Deloitte, członkini zarządu FOB.