Policzymy ślad węglowy 9. Targów CSR

23 maja 2022

Kwestie związane z klimatem są jednym z przewodnich tematów Targów CSR w 2022 r. Wydarzeniu towarzyszą prezentacje, dyskusje, wykłady oraz spotkania z ekspertami i ekspertkami o tematyce ekologicznej. We współpracy z Fundacją Aeris Futuro postaramy się obliczyć ślad węglowy wydarzenia, a następnie będziemy go chcieli zrekompensować poprzez praktyczne działanie dla natury.

Nasza planeta stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym z kryzysem klimatycznym. Ocieplanie się klimatu jest dowiedzionym naukowo faktem, którego konsekwencje odczuwamy i będziemy odczuwać wszyscy. Mimo podejmowania wielu działań przez firmy czy obywateli ciągle nie udaje nam się ograniczyć emisji i wejść na ścieżkę redukcji zgodna z Porozumieniem Paryskim.

Jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie chcemy tylko mówić, ale i działać – bardzo aktywnie włączamy siebie jako organizację oraz odbiorców i odbiorczynie poprzez partycypację w liczeniu śladu węglowego, czyli naszego wpływu na klimat, oraz we wdrażanie rozwiązań o największym potencjale służącym klimatowi Ziemi.

Dołącz do liczenia śladu węglowego 9. Targów CSR

W czasie 9. Targów CSR uczestnicy będą mogli wypełnić krótką ankietę dotyczącą sposobów podróży na targi. Ankieta dostępna jest w folderze targowych pod tym linkiem. Wystawcy oraz organizatorzy wypełnią dłuższą ankietę – będą proszeni o informacje o zużyciu mediów (paliwa energetyczne, woda), produkcji materiałów oraz te dotyczące cateringu. Będziemy chcieli zrekompensować ślad węglowy poprzez praktyczne działanie dla natury.

Partnerem merytorycznym działań proekologicznych jest Fundacja Aeris Futuro

Fundacja Aeris Futuro od 2004 roku podejmuje praktyczne i edukacyjne działania na rzecz ochrony klimatu oraz bioróżnorodności poprzez aktywizację różnych grup społecznych (przedsiębiorcy, urzędnicy, studenci, uczniowie). Stworzyliśmy w 2005 roku pierwszy w Polsce Kalkulator CO2 , który liczył ślad węglowy oraz offset leśny, czyli ile drzew należy posadzić, aby zrekompensować powstałe emisje. Poprzez program Czas na las wspieramy opiekunów terenów w sadzeniu drzew i krzewów. W projekcie „Hydrozagadka” promujemy działania pozwalające się przystosować do zmieniającego się klimatu, głównie w obszarze małej retencji wodnej. Nade wszystko lubimy inspirować organizatorów wydarzeń (wśród nich jesteśmy i my sami!), aby działania był innowacyjne społecznie i ekologicznie, a przy tym bardzo ważna jest dla nas tradycyjne kultury bliskie natury. Więcej informacji na www.aerisfuturo.pl