Polacy z imPETem dbają o środowisko – o blisko 14% wzrosła liczba butelek oddawanych do recyklingu

26 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Wzrost ilości butelek PET poddawanych recyklingowi wyniósł w systemie Rekopolu blisko 30%. Według szacunków stanowiło to wzrost zbiórki i recyclingu tego surowca w Polsce na poziomie 12%-14%.

To wynik działań w ramach projektu „Działaj z imPETem!”, którego celem jest zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Polacy są coraz bardziej świadomi, że plastikowe butelki to nie odpad, a cenny surowiec, który może zostać ponownie przetworzony. Przyczyniają się do tego m.in. działania edukacyjne, prowadzone w ramach projektu. „Działaj z imPETem!” to projekt stworzony przez Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, realizowany przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Aby osiągnąć cel i dotrzeć do możliwie jak największej grupy odbiorców, w ramach projektu prowadzone były działania na szeroką skalę, obejmujące m.in. współpracę z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach, szkołami, organizacjami pozarządowymi, strażą miejską czy kominiarzami. A wszystko to we wspólnym celu – by uczyć poprawnego segregowania odpadów i edukować, jak duże znaczenie ma poddawanie ich recyklingowi.

– Cieszymy się, że już pierwszy rok działania programu „Działaj z imPETem!” okazał się sukcesem. Fakt, że jesteśmy partnerem w tak ważnym przedsięwzięciu, to wynik naszej strategii. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – również w kontekście dbania o środowisko. Dlatego m.in. zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku 35% PET w naszych butelkach na poziomie globalnym będzie pochodziło z recyklingu. Jednak aby to zobowiązanie spełnić, potrzebujemy surowca, w pozyskaniu którego pomagają m.in. właśnie takie inicjatywy, jak „Działaj z imPETem!”. Pamiętajmy, że nasze butelki PET w pełni nadają się do recyklingu, jednak pod warunkiem, że trafią do miejsca, gdzie zostaną odpowiednio przetworzone – podsumowuje Joanna Purzycka, Koordynator ds. PR Nestlé Waters.

Więcej informacji o projekcie „Działaj z imPETem!” jest na stronie internetowej.

Podsumowanie projektu na infografikach:

Źródło: mat. pras.