Polacy oczekują od firm zaangażowania w kwestie środowiskowe

4 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Aż 70 proc. respondentów/ek badania Barometr Providenta deklaruje, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w tematy proekologiczne. Niemal połowa twierdzi, że jest gotowa na pewne wyrzeczenia, aby prowadzić bardziej ekologiczne życie.

Kwestie dotyczące ekologii są dla nas niezwykle istotne – wynika z najnowszej edycji Barometru Providenta przygotowanego we współpracy ze startupem społecznym Dotlenieni.org. Dbałość o środowisko naturalne dotyczy wielu obszarów naszego życia – nie tylko lubimy otaczać się zielenią, ale także jesteśmy w stanie zrezygnować z niektórych wygód na rzecz bardziej ekologicznych postaw. Zaangażowania w ekologię oczekujemy także od marek

Gotowi na wyrzeczenia

Aż 47,1 proc. badanych twierdzi, że zdecydowałoby się na zmianę swojego stylu życia na bardziej ekologiczny, nawet jeśli wiązałoby się to z wyrzeczeniami i nieznacznym obniżeniem wygody. Warto zaznaczyć, że 11,2 proc ankietowanych jest pewnych swojej deklaracji, a 35,9 proc. jest raczej gotowa na taką decyzję.

– Mówiąc o postawach proekologicznych, często lubimy przypisywać je głównie młodym z wielkich miast. Tymczasem, jak pokazały wyniki Barometru Providenta, najbardziej gotowi do poświęceń dla środowiska są respondenci w wieku 35-44 lat, seniorzy powyżej 55 lat, oraz najmłodsi, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat. Natomiast grupa wiekowa 25-34 lata jest najmniej skora do wyrzeczeń – zauważa Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Podobnie niejednoznacznie wyglądają wyniki biorąc pod uwagę wielkość miejscowość, w której mieszkają badani. To mieszkańcy wsi najchętniej wprowadzą proekologiczne zmiany do swojego życia. Badani z wielkich miast także są gotowi do takich poświęceń, ale są w tym nieco mniej zdecydowani – dodaje Karolina Łuczak.

Każdy może pomóc w segregacji odpadów

Respondenci badania mieli możliwość wskazać trzy najważniejsze działania, które każdy może podjąć w celu poprawy środowiska naturalnego. Zdecydowanie najczęściej wybieraną aktywnością było odpowiednie segregowanie odpadów (52 proc.). Niemal połowa, bo aż 45 proc. ankietowanych za ważne uznaje oszczędzanie wody. Natomiast 35,2 proc. podkreśliło konieczność ograniczania plastiku i jednorazowych opakowań. Do ważnych działań respondenci zaliczyli także niemarnowanie żywności (34,5 proc.), oszczędzanie energii (32,5 proc.), szanowanie natury (29,2 proc.) oraz sadzenie drzew (26 proc.).

Otoczeni zielenią

Polacy doceniają zieleń w swoim otoczeniu. I chętniej widzieli by jej więcej. Aż co 5. badany wskazuje, że w jego miejscu pracy w ogóle nie ma roślin, a 30,4 proc deklaruje, że jest ich za mało. Szczególną uwagę zwracają na to najmłodsi respondenci. Wśród ankietowanych poniżej 35 roku życia, odsetek osób niezadowolonych z niewystarczającej ilości zieleni w przestrzeni biurowej oscyluje w okolicach 55 proc.

– Roślinność ma dla nas duże znaczenie, nie tylko w przestrzeni biurowej, ale także w najbliższej okolicy domu. Brak drzew i krzewów najbardziej doskwiera młodym osobom z pokolenia Zet. To oni najczęściej wskazywali, że w ich miejscu zamieszkania jest zbyt mało zieleni, albo nie ma jej w ogóle – podkreśla Karolina Łuczak.

Plebiscyt na najbardziej lubiane drzewo liściaste Polaków zdecydowanie wygrała brzoza (46, 2 proc wskazań). Na drugim miejscu znalazł się dąb (42,1 proc.), a na trzecim kasztanowiec (32,6 proc.). Warto zauważyć, że wyniki tego głosowania różniły się pomiędzy płciami. Kobiety wybierały kasztanowca częściej niż dąb, za to mężczyźni właśnie dąb najczęściej uznawali za swoje ulubione drzewo.

Źródło: inf. pras.