Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

7 stycznia 2021

Konflikty, brak poczucia bezpieczeństwa, słabość instytucji i ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla globalnego zrównoważonego rozwoju. Dlatego ONZ wzywa do współpracy na rzecz realizacji 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju dotyczącego promowania pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowania na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

Zobacz dobre praktyki biznesu wspierające realizacji 16. SDG >>

Zgłoszenia działań CSR i zrównoważonego rozwoju można dokonać do 13 stycznia (przedłużony termin) >>

Poniżej zostały zaprezentowane główne wyzwania zdefiniowane w ramach 16. SDG: promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu. Odnoszą się do sytuacji globalnej, uwzględniając polski kontekst. Zasygnalizowane wyzwania dotyczą: praworządności, problemu agresji i przemocy oraz zaangażowania biznesu.

Praworządność

Aktualnie korupcja, przekupstwo, kradzież i uchylanie się od płacenia podatków kosztują kraje rozwijające się 1,26 bln USD rocznie. Sektorami najbardziej skorumpowanymi jest sądownictwo i policja, a suwerenność obu jest niezwykle ważna dla osiągnięcia zrównoważonego społeczeństwa.


Rys. 1. Mapa poziomu korupcji – Polska znajduje się na 35. miejscu, “zdobywając” 61 punktów na 100 możliwych.

Źródło: www.transparency.org

Problem agresji i przemocy

W 2018 roku liczba osób uciekających przed wojną, prześladowaniami i konfliktami przekroczyła 70,8 milionów, jest to najwyższy poziom odnotowanym przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) od prawie 70 lat. Najwięcej uchodźców stanowili mieszkańcy Syrii (6,7 mln), Afganistanu (2,7 mln), Sudanu Południowego (2,3 mln), Mjanmy (1,1 mln) i Somalii (0,9 mln). Są to osoby zmuszone do przesiedlenia z powodu prześladowań, konfliktów, przemocy czy naruszenia praw człowieka.

Rys. 2. Wskaźnik zabójstw na świecie (2017)

Źródło: ourworldindata.org/grapher/homicide-rate

Biznes

Biznes najlepiej rozwija się w harmonijnym otoczeniu, w którym instytucje są efektywne, środowisko pracy stabilne, a koszty operacyjne przewidywalne. Każde zaburzenie tego porządku może doprowadzić do destabilizacji systemu i strat wśród przedsiębiorców. Dlatego w interesie firm leży włączenie się do walki o pokój, sprawiedliwość czy zwalczanie korupcji na świecie.

Odpowiedzialny biznes może poprzez swoją podstawową działalność, strategiczne inwestycje społeczne i zaangażowanie w politykę publiczną wnieść znaczący wkład w trwały pokój, rozwój i dobrobyt. Działając na rzecz zapewnienia sobie jednocześnie długotrwałego sukcesu biznesowego. Przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do powstania inkluzywnych i pokojowych społeczeństw oraz odpowiedzialnych instytucji m.in. poprzez współpracę z rządami i społeczeństwem czy działalność wewnętrzną, taką jak zarządzanie w sposób odpowiedzialny.