Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego

5 sierpnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Plenerowa impreza „Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” odbyła się w dniu 24 lipca br. w Trzcinicy k/Jasła. Jej uczestnicy mogli poznać „pogórzańskie smaki” w tradycji i zwyczajach ludowych. Na scenie zaprezentowały się kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze z regionu. Prezentacji dorobku kulturalnego ziemi jasielskiej towarzyszyła wystawa rzemiosła i rękodzieła artystycznego oraz publikacji promujących region, a także degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Partnerem wydarzenia była po raz kolejny Grupa LOTOS.

„Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” stało się okazją dla rodzimych zespołów do zaprezentowania się szerszemu audytorium i pokazania, jak bogatym dorobkiem kulturowym dysponuje region jasielski. Impreza była też zachętą do czynnego włączenia się w budowanie tego dziedzictwa. W tym roku na liście zaproszonych gości znaleźli się zagraniczni uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, przebywający w naszym regionie. Mieli oni możliwość bliższego poznania kultury ludowej powiatu jasielskiego, zwiedzenia zabytkowego XVI wiecznego kościoła św. Doroty w Trzcinicy, posmakowania regionalnych potraw oraz poznania tradycji i zwyczajów ziemi jasielskiej.

Dla przybyłych na ŚDM pielgrzymów z Kanady, Ukrainy i Irlandii uczestnictwo w tym wydarzeniu było również formą pożegnania z naszym regionem przed wyjazdem do Krakowa. W trakcie krótkiego wystąpienia dziękowali oni za ciepłe przyjęcie a także serdeczność i gościnność, jakiej doświadczyli ze strony mieszkańców powiatu jasielskiego.

W ramach wydarzenia na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze i kapele ludowe działające na terenie gmin powiatu jasielskiego: zespół „Trzcinicoki” z Trzcinicy, „Liwoczanie” z gminy Brzyska, „Pogórzanie” z Bieździedzy, „Dworzanie” z Łubna Opacego, zespół śpiewaczy „Magurzanki” z gminy Nowy Żmigród, zespół ludowy „Lisowianki” z Lisowa, a także wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Gościnnie wystąpił zespół ludowy Okaryna z Ropy koło Gorlic. Swoje wiersze zaprezentowały także przedstawicielki klubu twórców ludowych „Michalina” oraz poetka Halina Urban z Warzyc.

Patronat nad wydarzeniem objęli Ordynariusz Rzeszowski JE Ks. Bp. Jan Wątroba, Starosta Jasielski Mariusz Sepioł oraz Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz a partnerem wydarzenia była Grupa LOTOS.