Podziel się dobrą praktyką pracy z uczelnią

25 kwietnia 2016

16 maja odbędzie się w Warszawie podsumowanie projektu eCo-Solving realizowanego przez Uniwersytet Warszawski wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

W ramach konferencji podsumowującej pt. „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem” organizatorzy zapraszają do przesyłania przykładów dobrych praktyk dydaktycznej współpracy z uczelnią.

Podczas sesji otwartych, zaprezentowanych zostanie kilkanaście wybranych przykładów, pokazujących możliwie szerokie spektrum form współpracy. W materiałach konferencyjnych opublikowane zostaną wszystkie przesłane fiszki prezentujące dobre praktyki współpracy ze wszystkich obszarów wiedzy.

Konferencja będzie okazją do spotkania przedsiębiorców, reprezentantów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz naukowców, którzy starają się budować połączenia między uczelnią i otoczeniem w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków praktycznego kształcenia.

Więcej informacji o konferencji na stronie organizatorów.