Podwójne wyróżnienie dla Banku BNP Paribas w zestawieniu Listki CSR Polityki

19 czerwca 2023

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas został dwukrotnie wyróżniony w 12. edycji prestiżowego zestawienia Listki CSR Polityki. Najwyższa nagroda, Złoty Listek CSR POLITYKI, trafił do banku po raz drugi z rzędu. Ponadto, bank został uhonorowany Zielonym Listkiem POLITYKI.

Bank BNP Paribas od lat konsekwentnie realizuje działania na rzecz minimalizowania skutków i przeciwdziałania zmianie klimatu. Przede wszystkim poprzez rozwój oferty zrównoważonych produktów i usług, pomagając Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Bank wdraża również szereg eko-usprawnień minimalizujących wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz edukuje pracowników, dostawców, partnerów i Klientów. Znaczenie i skuteczność tych działań potwierdzają dwa wyróżnienia w prestiżowym zestawieniu Listki CSR Polityki. Do tegorocznej 12. edycji zestawienia wpłynęło aż 127 zgłoszeń. Bank BNP Paribas dziewiąty rok z rzędu znalazł się w czołówce tego zestawienia.

– Złoty Listek CSR POLITYKI, najwyższa nagroda w przyznawana w dorocznym rankingu Tygodnika Polityka, jest kolejnym już potwierdzeniem skuteczności naszego konsekwentnego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Równocześnie, otrzymanie Zielonego Listka Polityki za nasze działania na rzecz neutralności klimatycznej stanowi dla nas ogromną motywację do kontynuowania misji tworzenia pozytywnych i trwałych zmian w społeczeństwie i środowisku. Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki są doceniane, a zdobycie obu wyróżnień potwierdza nasze zaangażowanie w budowę lepszej przyszłości dla nas wszystkich – powiedział Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju z Banku BNP Paribas.

Zielone Listki POLITYKI zostały przyznane przez organizatorów po raz drugi i po raz drugi wyróżnienie trafiło do Banku BNP Paribas. Doceniono nie tylko odpowiedzialne podejście organizacji do pomiaru śladu węglowego, wykorzystujące uznaną metodykę GHG Protocol. Wzięto też pod uwagę działania zmierzające do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji strategicznych elementów działań biznesowych.

Zestawienie „Listki CSR” jest wynikiem współpracy redakcji Tygodnika Polityka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. Opiera się ono na analizie ankiet, które zostały opracowane zgodnie z wytycznymi normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Uwzględniają również Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju oraz najnowsze trendy ESG.

Źródło: inf. pras.